Podziel się:

Grupa S&D wyraża swoje zadowolenie z przyjęcia dziś przez zdecydowaną większość plenum sprawozdania dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. To ważny krok w zwiększeniu jakże ważnej roli tych funduszy, które są największym w Europie narzędziem inwestycji publicznych oraz których środki stanowią jedną czwartą funduszy wieloletnich ram finansowych na kolejne siedem lat, 2021–2027.

Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności jest utworzenie miliona nowych miejsc pracy (co udało się w latach 2007–2013) oraz, w szerszym kontekście, wspomożenie wysiłków wszystkich 247 regionów Europejskich w zakresie innowacji, działań dla klimatu, transportu oraz kwestii społecznych.  

Zawsze staliśmy na czele walki o sprawiedliwy i zrównoważony program inwestycyjny, umożliwiający stawianie czoła powstającym w społeczeństwie wyzwaniom. Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć jeszcze większą elastyczność w obecnych ramach paktu stabilności i rozwoju dla inwestycji publicznych. 

Sprawozdawca Grupy S&D ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, Andrea Cozzolino, powiedział:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności będą od teraz bardziej elastyczne, ponieważ skupiać się będą na działaniach na poziomie regionalnym, a nie krajowym. Podwoiliśmy niemal inwestycje dla miast oraz zrównoważonego rozwoju urbanistycznego, od 6% do 10%. Po raz pierwszy będzie możliwe przeznaczenie 5% dla małych wsi i rejonów wiejskich, które zostały najciężej dotknięte kryzysem. Klauzula dotycząca inwestycji zapewnia też większą elastyczność na poziomie krajowym, aby zagwarantować wsparcie obywatelem w najważniejszych dziedzinach. Jest to wielki sukces, który przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz do zrównoważonego rozwoju regionów Europy.  

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw rozwoju regionalnego, Constanze Krehl, dodała:

-       To największe narzędzie inwestycji publicznych pozwoliło nam wyznaczyć priorytety dla Europy na nadchodzące dziesięciolecie oraz zagwarantować, że każdy region będzie czerpał korzyści z funduszy, dzięki projektom społecznym, innowacjom oraz lepszej infrastrukturze. Jestem pełna optymizmu, jeśli chodzi o szansę stworzenia kolejnego miliona miejsc pracy w Europie, co udało się w poprzednim okresie. Rozczarowała mnie jednak postawa grup konserwatywnych, które nie wykazały się ambicją i nie wsparły naszych działań na rzecz redukowania zmiany klimatu – wyraźnie nie zdają sobie one sprawy z tego, że inwestycje w lotniska i paliwa kopalne nie mogą być częścią zrównoważonej przyszłości

Zaangażowani europosłowie

KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy
COZZOLINO Andrea

COZZOLINO Andrea

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi

Komunikat prasowy

Fundusz Odbudowy jest punktem wyjścia dla naszej wspólnej przyszłości - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Unijni podatnicy powinni dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ich pieniądze zostały wykorzystane do rozwoju szczepionek