Podziel się:

Podczas dzisiejszego decydującego głosowania na sesji plenarnej Socjaliści i Demokraci będą przewodzili większości, złożonej z 5 grup politycznych, dążąc do tego, aby budżet na rok 2021 był odpowiedni i stawił czoła wyzwaniom UE w pierwszym roku po pandemii COVID-19. W wytycznych budżetowych na rok 2021 udało się uwzględnić postępowe priorytety.

Eider Gardiazábal, koordynatorka Grupy S&D ds. budżetu, powiedziała:

- Budżet na rok 2021 musi być budżetem na odbudowę z racji wyzwań, czekających nas po pandemii, dlatego też nowy system dochodów własnych będzie miał ogromne znaczenie. Przyjęte dziś wytyczne utorują drogę do najbardziej przyjaznego dla klimatu budżetu UE, aby skutecznie walczyć z kryzysem, związanym z COVID-19.

- Budżet na rok 2021 jest pierwszym z budżetów w ramach wieloletnich ram finansowych po pandemii. Musi on być odważny i ambitny, aby nadać ton kolejnym latom. Naszej Grupie udało się umieścić w centrum sprawozdania Europejski Zielony Ład i plan odbudowy gospodarczej oraz zabezpieczyć kluczowe socjalistyczne priorytety, takie jak badania i innowacje, młodzież, edukacja, kultura, spójność, włączenie społeczne, migracja, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz miejsca pracy, rozwój i pomoc humanitarna.

Pierre Larrouturou, sprawozdawca generalny PE i rzecznik Grupy S&D ds. budżetu na rok 2021 powiedział:

- Aby zapobiec temu, by kryzys związany z pandemią COVID-19 doprowadził do poważnego kryzysu gospodarczego i społecznego, Parlament Europejski dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najambitniejszy budżet na rok 2021.

- Mamy bardzo wyraźne priorytety: ochronę istniejących miejsc pracy w całej gospodarce, ale także w ramach ukierunkowanych programów dla turystyki i innych sektorów szczególnie dotkniętych kryzysem oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności poprzez wielkie inwestycje w ramach walki ze zmianami klimatu.

- Po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego 5 różnych grup politycznych popiera wytyczne budżetowe. Parlament demonstruje niespotykaną dotąd jedność i udowadnia, że ​​wtedy, kiedy mamy czas na debatę, możemy osiągnąć ambitne porozumienie. Jeśli Parlament to potrafił tego dokonać, dlaczego szefowie państw i rządów nie mieliby tego zrobić?

- W pierwszym wierszu przyjętego dziś sprawozdania przypomniano nam o sytuacji kryzysowej. Parlament Europejski zrobi wszystko, co w jego mocy, aby Europa zapewniła sobie możliwość wygrania bitwy klimatycznej poprzez stworzenie jak największej liczby nowych miejsc pracy na wszystkich swoich terytoriach, zabiegając w szczególności o poziom wydatków na włączenie klimatu w główny nurt polityki na poziomie 30% od roku 2021 (w porównaniu do średnio 20% w obecnych WRF na lata 2014–2020).

Uwaga dla wydawców:

W uzgodnionych wytycznych budżetowych Parlament Europejski przypomina, że będzie w stanie zablokować negocjacje budżetowe, jeśli nie zostaną osiągnięte znaczące postępy w zakresie nowych dochodów własnych; fundusze te wzmocnią budżet UE bez konieczności ubiegania się o większe nakłady, pochodzące z budżetów państw członkowskich.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Hiszpania
LARROUTUROU  Pierre
LARROUTUROU Pierre
Członek
Francja

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności