Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Większy nacisk na ludzi niż na rynki - mówi Grupa S&D o dokumencie Komisji na temat globalizacji

Socjaliści i Demokraci przyjęli z zadowoleniem dzisiejszą prezentację drugiego dokumentu analitycznego Komisji na temat przyszłości Europy, jako

Plik audiowizualny

Rana Plaza | Improving Safety at Work #SafeDay

The Socialists and Democrats have today led a cross-party majority calling on the Commission to adopt binding rules for socially responsible practices

Komunikat prasowy

Grupa S&D naciska na wiążące prawodawstwo dotyczące obowiązków wynikających z należytej staranności w odniesieniu do łańcuchów dostaw w sektorze konfekcyjnym

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś ponadpartyjnej większości, wzywając Komisję do przyjęcia wiążących zasad dotyczących odpowiedzialnych

Komunikat prasowy

Wizyta eurodeputowanych S&D w Bangladeszu: Wzrost gospodarczy i rozwój w przemyśle konfekcyjnym

Poprawa stosunków w drodze dialogu społecznego oraz poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych są niezbędne dla budowy odpowiedzialnego i

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera silne instrumenty antydumpingowe w celu stawienia czoła nieuczciwej konkurencji handlowej

Parlament Europejski, Komisja i Rada rozpoczęły dziś negocjacje mające na celu modernizację unijnych instrumentów ochrony handlu. Uaktualnienie

Komunikat prasowy

Ochrona dzikiej natury w ramach postępowej polityki handlowej

Na dzień przed Światowym Dniem Dzikiej Przyrody ONZ Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie tego, w jaki sposób polityka handlowa UE

Plik audiowizualny

The European Parliament held a plenary debate on Israel and Palestine today, focusing on settlements in the West Bank. S&D Group vice-president Victor Boştinaru MEP said: "The situation on the ground has worsened: both parties are dealing with their own

Today, the European Parliament approved the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with Canada in a final vote in Strasbourg. Following

Komunikat prasowy

Poprawiliśmy CETA torując drogę do bardziej postępowej polityki handlowej - mówi Grupa S&D

Parlament Europejski zatwierdził dziś kompleksową umowę gospodarczo-handlową (CETA) z Kanadą podczas końcowego głosowania w Strasburgu. W wyniku

Komunikat prasowy

CETA może otworzyć drogę do bardziej sprawiedliwych umów handlowych. Nie odwrócimy się plecami od obaw obywateli - mówią czołowi eurodeputowani S&D

Socjaliści i Demokraci są zaangażowani w kształtowanie globalizacji poprzez wzmocnienie standardów i praw, w celu zapewnienia, że handel będzie

Komunikat prasowy

Pod przywództwem Grupy S&D, UE jest o krok bliżej od wyeliminowania minerałów konfliktu ze swojego rynku

Socjaliści i Demokraci prowadzili silną kampanię w celu wykluczenia minerałów konfliktu z europejskiego rynku; po długiej i trudnej walce politycznej