Podziel się:

Socjaliści i Demokraci głosowali dziś w Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego za przyjęciem umowy handlowej z Wietnamem. Przed zaakceptowaniem umowy handlowej Grupa S&D pracowała na rzecz uzyskania ze strony wietnamskiego rządu ważnych gwarancji w zakresie siły roboczej i zrównoważonego rozwoju i uzyskała je.

 

Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego i rzecznik Grupy S&D ds. umowy handlowej z Wietnamem powiedział:

 

- Dla socjaldemokratów handel nigdy nie może być celem samym w sobie, ale musi on służyć jako narzędzie poprawy życia ludzi. Jestem dumny z tego, że podczas negocjacji umowy handlowej między UE a Wietnamem wywarliśmy na nie swój wpływ i zainicjowaliśmy pozytywne zmiany, które poprawią sytuację milionów pracowników w Wietnamie. Na początku ubiegłego roku Wietnam wciąż nie podpisał trzech kluczowych konwencji MOP. W wyniku nacisków ze strony Grupy S&D rząd ratyfikował od tego czasu konwencję dotyczącą rokowań zbiorowych, przeprowadził fundamentalną reformę w zakresie pracy i zobowiązał się do przyjęcia konkretnej mapy drogowej w kwestii ratyfikacji i wdrożenia dwóch pozostałych konwencji dotyczących pracy przymusowej oraz wolności zrzeszania się. Aby zapewnić dokonanie tego postępu oraz dalszy rozwój w tym kierunku, głosowaliśmy za przyjęciem umowy handlowej z Wietnamem.

 

Kathleen Van Brempt, rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu powiedziała:

 

- Jako Grupa S&D w ciągu ostatnich lat z całych naszych sił wywieraliśmy presję na to, aby zagwarantować, by prawa pracy i prawa człowieka znalazły się na pierwszym miejscu w politycznej agendzie negocjacji między UE i Wietnamem. Teraz uzyskaliśmy od wietnamskiego rządu zarówno namacalne rezultaty, jak i mapę drogową określającą konkretne poziomy odniesienia dla wdrażania praw pracowniczych. Zapewnimy monitorowanie przyszłych kroków, szczególnie jeśli chodzi o udział społeczeństwa obywatelskiego w nowych Wewnętrznych Grupach Doradczych oraz o wdrożenie nowej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa cybernetycznego. Chociaż wietnamski rząd współpracował z UE w dziedzinie praw człowieka, Grupa S&D jest nadal zaniepokojona sytuacją w tym zakresie. Będziemy w dalszym ciągu apelować do Komisji Europejskiej o wykorzystanie wszelkich instrumentów, jakimi dysponuje, aby naciskać na zapewnienie pozytywnych zmian w Wietnamie.

 

Uwaga dla wydawcy:

Pod przewodnictwem sprawozdawczyni pomocniczej Grupy S&D, Jude Kirton-Darling i przewodniczącego Komisji Handlu (INTA), Bernda Langego, Parlament Europejski zaapelował do wietnamskiego rządu o dalsze zaangażowanie w tej kwestii. Chodzi o dokonanie postępu między innymi w następujących dziedzinach:

• Reforma wietnamskiego kodeksu pracy została ratyfikowana 20 listopada 2019 roku

• Szczegółowy plan działania zarówno w zakresie wdrażania prawa pracy, jak i ratyfikacji pozostałych konwencji MOP

• Ratyfikacja konwencji MOP nr 98 (rokowania zbiorowe) w czerwcu 2019 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 105 (praca przymusowa), zaplanowana na czerwiec 2020 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 87 (wolność zrzeszania się) do 2023 roku

• Zobowiązanie ze strony Komisji Europejskiej do ścisłego monitorowania wdrażania umów, a w szczególności zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju oraz do wspierania dalszych reform

• Silna reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego w Wewnętrznej Grupie Doradczej

• Ścisłe zaangażowanie delegatury UE i ambasad w monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka

Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (FTA) i umowa o ochronie inwestycji (IPA) zostały podpisane w Hanoi w dniu 30 czerwca 2019 roku, a przekazano je do Parlamentu w celu uzyskania zgody w dniu 1 lipca 2019 roku. Parlament Europejski będzie głosował w sprawie obu umów - handlowej i inwestycyjnej - na lutowej sesji plenarnej w Strasburgu.

 

 

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia
LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dzięki zaktualizowanemu rozporządzeniu w sprawie egzekwowania praw, UE będzie mogła lepiej chronić nasze interesy handlowe

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu