Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci głosowali dziś w Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego za przyjęciem umowy handlowej z Wietnamem. Przed zaakceptowaniem umowy handlowej Grupa S&D pracowała na rzecz uzyskania ze strony wietnamskiego rządu ważnych gwarancji w zakresie siły roboczej i zrównoważonego rozwoju i uzyskała je.

 

Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego i rzecznik Grupy S&D ds. umowy handlowej z Wietnamem powiedział:

 

- Dla socjaldemokratów handel nigdy nie może być celem samym w sobie, ale musi on służyć jako narzędzie poprawy życia ludzi. Jestem dumny z tego, że podczas negocjacji umowy handlowej między UE a Wietnamem wywarliśmy na nie swój wpływ i zainicjowaliśmy pozytywne zmiany, które poprawią sytuację milionów pracowników w Wietnamie. Na początku ubiegłego roku Wietnam wciąż nie podpisał trzech kluczowych konwencji MOP. W wyniku nacisków ze strony Grupy S&D rząd ratyfikował od tego czasu konwencję dotyczącą rokowań zbiorowych, przeprowadził fundamentalną reformę w zakresie pracy i zobowiązał się do przyjęcia konkretnej mapy drogowej w kwestii ratyfikacji i wdrożenia dwóch pozostałych konwencji dotyczących pracy przymusowej oraz wolności zrzeszania się. Aby zapewnić dokonanie tego postępu oraz dalszy rozwój w tym kierunku, głosowaliśmy za przyjęciem umowy handlowej z Wietnamem.

 

Kathleen Van Brempt, rzeczniczka Grupy S&D ds. handlu powiedziała:

 

- Jako Grupa S&D w ciągu ostatnich lat z całych naszych sił wywieraliśmy presję na to, aby zagwarantować, by prawa pracy i prawa człowieka znalazły się na pierwszym miejscu w politycznej agendzie negocjacji między UE i Wietnamem. Teraz uzyskaliśmy od wietnamskiego rządu zarówno namacalne rezultaty, jak i mapę drogową określającą konkretne poziomy odniesienia dla wdrażania praw pracowniczych. Zapewnimy monitorowanie przyszłych kroków, szczególnie jeśli chodzi o udział społeczeństwa obywatelskiego w nowych Wewnętrznych Grupach Doradczych oraz o wdrożenie nowej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa cybernetycznego. Chociaż wietnamski rząd współpracował z UE w dziedzinie praw człowieka, Grupa S&D jest nadal zaniepokojona sytuacją w tym zakresie. Będziemy w dalszym ciągu apelować do Komisji Europejskiej o wykorzystanie wszelkich instrumentów, jakimi dysponuje, aby naciskać na zapewnienie pozytywnych zmian w Wietnamie.

 

Uwaga dla wydawcy:

Pod przewodnictwem sprawozdawczyni pomocniczej Grupy S&D, Jude Kirton-Darling i przewodniczącego Komisji Handlu (INTA), Bernda Langego, Parlament Europejski zaapelował do wietnamskiego rządu o dalsze zaangażowanie w tej kwestii. Chodzi o dokonanie postępu między innymi w następujących dziedzinach:

• Reforma wietnamskiego kodeksu pracy została ratyfikowana 20 listopada 2019 roku

• Szczegółowy plan działania zarówno w zakresie wdrażania prawa pracy, jak i ratyfikacji pozostałych konwencji MOP

• Ratyfikacja konwencji MOP nr 98 (rokowania zbiorowe) w czerwcu 2019 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 105 (praca przymusowa), zaplanowana na czerwiec 2020 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 87 (wolność zrzeszania się) do 2023 roku

• Zobowiązanie ze strony Komisji Europejskiej do ścisłego monitorowania wdrażania umów, a w szczególności zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju oraz do wspierania dalszych reform

• Silna reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego w Wewnętrznej Grupie Doradczej

• Ścisłe zaangażowanie delegatury UE i ambasad w monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka

Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (FTA) i umowa o ochronie inwestycji (IPA) zostały podpisane w Hanoi w dniu 30 czerwca 2019 roku, a przekazano je do Parlamentu w celu uzyskania zgody w dniu 1 lipca 2019 roku. Parlament Europejski będzie głosował w sprawie obu umów - handlowej i inwestycyjnej - na lutowej sesji plenarnej w Strasburgu.

 

 

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Umowa handlowa z Wietnamem przynosi postęp milionom wietnamskich pracowników -mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D żąda od Wietnamu dalszych gwarancji w dziedzinie praw pracowniczych i praw człowieka, zanim będzie mogła zagłosować za umową handlową

Komunikat prasowy

„Popieramy nową Komisję w ramach wymagającego, lojalnego i czujnego głosowania” - mówi Iratxe García