Podziel się:

Eurodeputowani S&D wyrazili zaniepokojenie z powodu tego, że nadal mają miejsce pewne niedotrzymane zobowiązania ze strony Wietnamu, od których spełnienia Socjaliści i Demokraci uzależniają to, czy będą mogli poprzeć umowę handlową wynegocjowaną między UE a tym azjatyckim krajem.

Na początku tego tygodnia, z inicjatywy Grupy S&D, eurodeputowani z czterech grup politycznych - S&D, EPL, Odnówmy Europę i EKR - wysłali list do premiera Wietnamu, Nguyễna Xuâna Phúca oraz do Komisji Europejskiej, domagając się przyjęcia dalszych zobowiązań w sprawie poszanowanie praw człowieka i standardów pracowniczych.

Komisja Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim będzie głosować nad tą umową handlową w styczniu przyszłego roku. Grupa S&D domaga się przyjęcia wiążącej mapy drogowej w zakresie realizacji ważnych zobowiązań w rozdziale dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju, zanim podejmie ostateczne stanowisko przed głosowaniem.

Kathleen van Brempt, koordynatorka Komisji Handlu międzynarodowego (INTA), powiedziała:

- Zachęcające jest to, że Wietnam podjął ambitne kroki w celu reformy kodeksu pracy, która poprawi życie milionów pracowników. Byliśmy jednak niestety również świadkami pogorszenia się sytuacji, jeśli chodzi o prawa człowieka i wolność wypowiedzi. Zobowiązania Wietnamu w kwestii praw człowieka, wynikające z umowy o partnerstwie i współpracy, są jasne i prawnie wiążące. Nie możemy ratyfikować tej umowy handlowej dopóty, dopóki nie przekonamy się, że zostały w tej kwestii wprowadzone konkretne ulepszenia.

Jude Kirton-Darling, sprawozdawczyni pomocnicza ds. umowy o wolnym handlu z Wietnamem, powiedziała:

- Z wcześniejszych doświadczeń w negocjacjach handlowych wiemy, że teraz jest właściwy czas, aby Parlament wywarł na nie wpływ. Zarówno Komisja Europejska, jak i wietnamskie władze potrzebują Parlamentu Europejskiego, aby przyjąć tę umowę. Wysyłamy obu stronom wyraźny sygnał, że nasze głosy nie mogą zostać potraktowane jako zagwarantowane bez dokonania konkretnego postępu. Potrzebujemy krystalicznie jasnych gwarancji dotyczących praw pracowniczych i praw człowieka, zanim umowa zostanie przedłożona Parlamentowi do ratyfikacji.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dzięki zaktualizowanemu rozporządzeniu w sprawie egzekwowania praw, UE będzie mogła lepiej chronić nasze interesy handlowe

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu