Podziel się:

Po 20 latach negocjacji UE i Mercosur zawarły dziś porozumienie polityczne w sprawie przyszłego układu o stowarzyszeniu. W reakcji na tę wiadomość wiceprzewodniczący Grupy S&D, europoseł Bernd Lange, powiedział:

-       Biorąc pod uwagę nasze silne powiązania społeczne i kulturalne, państwa Mercosuru są ważnymi dla Europy partnerami strategicznymi, z perspektywy nie tylko gospodarczej, ale i politycznej.  

-       Wzywamy obojga partnerów do jak najszybszego opublikowania projektu umowy, aby Parlament Europejski i ogół społeczeństwa mogły przyjrzeć się z bliska proponowanemu układowi. Mamy zamiar dokładnie przestudiować tekst, zwłaszcza pod kątem założeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poprzemy umowę tylko w przypadku, gdy zostaną podtrzymane zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego oraz poszanowane podstawowe normy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy. W przeciwnym razie potrzebne będą dalsze negocjacje. Biorąc pod uwagę ostatnie wypowiedzi i decyzję rządu Brazylii, chcemy wyraźnie podkreślić, że Europa podpisze jedynie takie porozumienia handlowe, które będą oparte o zasadę zrównoważonego rozwoju. 

-       Sprawiedliwa umowa handlowa to umowa, która zapewnia sprawiedliwą konkurencję między naszymi producentami rolnymi, a producentami rolnymi z państw Mercosuru.  

Uwaga do redaktorów:

Obecnie relacje między UE a państwami Mercosuru regulowane są ramową umową o współpracy. Nowa umowa będzie się składać z trzech filarów: filaru politycznego, filaru dotyczącego współpracy oraz filaru handlowego. Została ona wynegocjowana z czterema państwami-założycielami Mercosuru, tj. Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Do umowy nie włączono Wenezueli, która przystąpiła do Mercosuru w 2012 r.

Filar handlowy zawiera mechanizm rozstrzygania sporów oraz rozdział na temat zrównoważonego rozwoju. Elementy te znalazły się w umowie dzięki naciskom S&D na opracowywanie postępowej polityki handlowej – według nas są one niezbędne w każdej umowie handlowej zawieranej przez UE. Po jego zawarciu układ UE–Mercosur objąłby 750 milionów osób i mógłby zaoszczędzić eksporterom unijnym ponad 4000 milionów euro rocznie, co przewyższa ośmiokrotnie korzyści z umowy CETA. 

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

UE musi pociągnąć Kreml do odpowiedzialności: Czas na nowe, ukierunkowane sankcje

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wypracowanie sprawiedliwej i zrównoważonej strategii wobec Afryki to krok w kierunku przyszłych stosunków UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi tworzeniu unijnych przepisów dotyczących odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw