Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera wnioski w sprawie wzmocnienia nadzoru nad rynkami finansowymi

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli z zadowoleniem plan Komisji Europejskiej w sprawie reformy architektury nadzoru

Komunikat prasowy

Konieczne są większe inwestycje dla pobudzenia zrównoważonego ożywienia europejskiej gospodarki - mówi Grupa S&D

Negocjatorzy Parlamentu i Rady doszli wczoraj do porozumienia politycznego w sprawie przedłużenia europejskiego planu inwestycyjnego do roku 2020, w

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Hotspoty nie są rozwiązaniem kryzysu uchodźczego. Odpowiedzią są bezpieczne szlaki i relokacja!

Specjalne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące migracyjnych hotspotów zostało przedstawione dziś w Komisji Kontroli

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera utworzenie funduszu w celu uruchomienia 44 mld euro na inwestycje w Afryce i w państwach sąsiedztwa UE

Socjaliści i Demokraci głosowali dzisiaj na sesji plenarnej za wnioskiem Komisji dotyczącym utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2018: Potrzebne są nowe środki na wzrost gospodarczy, miejsca pracy i migrację

Grupa S&D głosowała za projektem sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na rok 2018, który wzywa do przyznania większych funduszy w

Komunikat prasowy

CDU ramię w ramię ze skrajną prawicą, aby zyskać łatwe punkty polityczne

Podczas głosowania nad absolutorium z wykonania budżetu przez Parlament Europejski członkowie niemieckiej partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

Komunikat prasowy

Rewizja WRF: 1,2 mld euro na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, ale potrzebna jest większa ambicja

Parlament Europejski głosował za rewizją wieloletnich ram finansowych, określającą ramy i pułapy wydatków dla rocznego budżetu UE, aby umożliwić

Komunikat prasowy

Sukces w walce z endemicznym bezrobociem wśród młodzieży

Grupa S&D gratuluje Włochom z powodu wycofania przez nie zastrzeżenia w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020

Komunikat prasowy

Lepsza Europa jest najlepszą odpowiedzią na nacjonalizm i trumpizm - mówi Grupa S&D

Eurodeputowani S&D poparli dziś zestaw reform mających na celu poprawę funkcjonowania UE, zapewnienie, by Europa stała się bardziej demokratyczna oraz

Komunikat prasowy

Nadszedł czas, aby zakończyć drugi przegląd greckiego programu dostosowawczego - mówi Grupa S&D

Przed ważnym posiedzeniem Eurogrupy, które odbędzie się w przyszły poniedziałek w Brukseli eurodeputowani S&D wezwali ministrów finansów strefy euro