Podziel się:

Po przyjęciu przez Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów sprawozdania w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i zasobów własnych, Grupa S&D wyraziła rozczarowanie wnioskiem Komisji Europejskiej, który żongluje liczbami i któremu brak odwagi i długoterminowej wizji.

 

Negocjatorka Grupy S&D ds. WRF po roku 2020, Isabelle Thomas powiedziała:

- Grupa S&D jest rozczarowana wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym wieloletnich ram finansowych po roku 2020. Brakuje mu odwagi i długofalowej wizji. Cięcia są znacznie większe niż początkowo nas o tym informowano, a wzrost inwestycji w niektóre programy jest mniejszy niż to, co obiecywano.

- Narracja Komisji Europejskiej odwołuje się do fałszywej i upiększonej rzeczywistości; w rzeczywistości to niższy poziom WRF w postaci 1,08% DNB UE-27 w porównaniu z obecnym DNB UE-27 w wysokości 1,13% oraz drastyczne cięcia we wspólnej polityce rolnej (-15%) i w polityce spójności (-10%), w tym -6% w Europejskim Funduszu Społecznym. Wszystko to sprawia, że WRF są niewystarczające i niedostosowane do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb.

- Czy powinniśmy myśleć, że Komisja Europejska tworzy budżet i żongluje naszą przyszłością? Nie możemy się na to zgodzić.

- Przytłaczająca większość, która poparła w marcu sprawozdanie z własnej inicjatywy i dzisiejszą rezolucję, wyraźnie pokazuje, że mimo wszelkich dzielących nas politycznych różnic, Parlament Europejski nie przyjmuje tego wniosku i nalega na to, aby Rada Europejska jak najszybciej podjęła negocjacje z Parlamentem w tej sprawie. Możemy osiągnąć znacznie lepsze porozumienie.

 

Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu UE powiedziała:

- Wniosek dotyczący następnego budżetu UE, przedstawiony przez Komisję Europejską, charakteryzuje się nie tylko brakiem strategii i odwagi; brakuje mu odpowiedniego kierunku i przeznaczenia. We wniosku nie jest jasne, jakie są cele pakietu WRF ani jaki pomysł na przyszłość chcemy przekazać europejskim obywatelom. Co gorsza, nie jest jasne, w jaki sposób mamy sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoimy. Prawda jest taka, że wniosek ten ma na celu zsumować liczby po Brexicie, uznając bezpieczeństwo za nowy priorytet, a jednocześnie ograniczając fundusze na polityki społeczne.

- WRF powinny odzwierciedlać 17 wspólnych celów zrównoważonego rozwoju, ale tak nie jest. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jak możemy promować odpowiedzialną produkcję żywności lub walczyć z pustynnieniem, jeśli Komisja Europejska zmniejsza fundusze na rolnictwo o 16%? Jak możemy wyeliminować dysproporcje pomiędzy regionami, jeśli Komisja Europejska obniża fundusz spójności o 12%? Jak możemy sobie wyobrazić zmniejszenie nierówności, zapewnienie godnej pracy dla wszystkich i promowanie równości płci, jeżeli ten wniosek ogranicza europejskie fundusze socjalne?

- Komisja Europejska musi udzielić odpowiedzi na te wszystkie pytania wszystkim europejskim obywatelom.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. sprawozdania w sprawie zasobów własnych, Daniele Viotti powiedział:

- Nowe wieloletnie ramy finansowe powinny dać odpowiedź na wielkie wyzwania, stojące przed nami w Europie, w szczególności w dziedzinie społecznej. Same państwa członkowskie nie są już w stanie zapewnić konkretnych środków, wspierających bardziej nowoczesny i zintegrowany dobrobyt oraz inwestujących we wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

- Wniosek Komisji Europejskiej oznacza, że zaczynamy pracować nad nowymi zasobami własnymi. W Parlamencie Europejskim staramy się naciskać na bardziej ambitne stanowisko, domagając się lepszego i silniejszego systemu, który może być sprawiedliwy i skuteczny.

- Powinniśmy w większym stopniu skupić się na tym, jak opodatkować wielonarodowe firmy i wspierać zielony wzrost gospodarczy poprzez opodatkowanie emisji dwutlenku węgla.

 

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków