Podziel się:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek budżetowy, dotyczący infrastruktury strategicznej w ramach następnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Obejmuje on program InvestEU, instrument „Łącząc Europę” i obszar Przestrzeń kosmiczna.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. zrównoważonego rozwoju, eurodeputowana Kathleen Van Brempt powiedziała:

- Komisja obliczyła, że potrzebujemy co najmniej 100 miliardów euro w następnych WRF, aby sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoi Europa i stara się podnieść ten budżet najlepiej jak potrafi dzięki dodatkowym pieniądzom pochodzącym z państw członkowskich, wnioskom w sprawie zasobów własnych, cięciom i zwiększeniu funduszy. Liczba ta nie jest wystarczająca, a głównym problemem jest ponownie to, że ogólny kierunek jest niewłaściwy. Nie widzimy całościowego, ambitnego podejścia, ani jasnego i postępowego kierunku. Jednak ramy, które nas prowadzą, znajdują się przed nami; są to mianowicie cele w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG). Utraconą szansa jest fakt, że Komisja nie uwzględniła tych celów w swoim wniosku.

- Musimy przestać patrzeć na rzeczy z izolowanego punktu widzenia. Weźmy na przykład wstępne przeznaczenie środków na wydatki związane z klimatem. Komisja podniosła ten odsetek z 20% do 25%. Jest to oczywiście dobra decyzja, ale co dobrego przyniesie to wstępne przeznaczenie, jeśli pozostałe 75% przeznaczonych zostanie na przeciwne cele i będzie nadal wspierać przemysł i transport, które bardzo zanieczyszczają środowisko?

- Musimy przestać inwestować w przeszłość i zdecydowanie wybrać inwestycje przyszłości. Wymaga to zmiany myślenia. Oczekujemy, że UE przekieruje dostępne środki na zrównoważone rozwiązania alternatywne, ponieważ to one przyczynią się do stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i poprawy dobrobytu obywateli. Powinno to być przewodnią zasadą funduszu InvestEU. Ale oznacza to również, na przykład, pobranie środków z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), który jest wydatkowany na nową i bogatą infrastrukturę gazową oraz przekierowanie ich na projekty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Propozycja Charlesa Michela dotycząca Planu Odbudowy i WRF jest „rozczarowująca” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych