Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Większy nacisk na ludzi niż na rynki - mówi Grupa S&D o dokumencie Komisji na temat globalizacji

Socjaliści i Demokraci przyjęli z zadowoleniem dzisiejszą prezentację drugiego dokumentu analitycznego Komisji na temat przyszłości Europy, jako

Plik audiowizualny

Rana Plaza | Improving Safety at Work #SafeDay

The Socialists and Democrats have today led a cross-party majority calling on the Commission to adopt binding rules for socially responsible practices

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Opanowanie globalizacji oznacza kształtowanie jej z korzyścią dla wszystkich

Grupa S&D przedstawiła Komisji dziesięć nadrzędnych priorytetów w kwestii opanowania globalizacji jako swój wkład do przygotowywanego przez Komisję

Komunikat prasowy

Grupa S&D naciska na wiążące prawodawstwo dotyczące obowiązków wynikających z należytej staranności w odniesieniu do łańcuchów dostaw w sektorze konfekcyjnym

Socjaliści i Demokraci przewodzili dziś ponadpartyjnej większości, wzywając Komisję do przyjęcia wiążących zasad dotyczących odpowiedzialnych

Komunikat prasowy

Parlament popiera Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest zmobilizowanie 44 mld euro na inwestycje w Afryce

Parlament Europejski poparł dzisiaj wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD). Fundusz połączy nowy

19 Apr 2017
Wydarzenie

School of Democracy, 19 to 22 April 2017 - Our 3rd edition!

School of Democracy, 19 to 22 April 2017 - Our 3rd edition!Share your opinions with other young people on issues such as the role of Europe in the

Komunikat prasowy

Wizyta eurodeputowanych S&D w Bangladeszu: Wzrost gospodarczy i rozwój w przemyśle konfekcyjnym

Poprawa stosunków w drodze dialogu społecznego oraz poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych są niezbędne dla budowy odpowiedzialnego i

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia przemoc i zbrodnie w DRK

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wyrazili dziś poważne zaniepokojenie z powodu rosnącej przemocy i niestabilności politycznej w

Plik audiowizualny

Energy Poverty | Stories from Portugal

Today, over 50 million Europeans are forced to live their lives in energy poverty. This means that they are not able to pay for the electricity and

Komunikat prasowy

Grupa S&D opowiada się za odpowiedzialnym zarządzaniem łańcuchami dostaw w sektorze konfekcyjnym

Dzisiejszy dzień jest przełomowym momentem w ramach dążenia do odpowiedzialnych praktyk biznesowych, ponieważ Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego