Podziel się:

Po dzisiejszym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym za „sprawozdaniem w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów”, przewodnicząca Komisji Rozwoju, Linda McAvan, sprawozdawczyni Grupy S&D w Komisji Handlu Międzynarodowego, Maria Arena i sprawozdawca cień Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Seb Dance, podkreślili we wspólnym oświadczeniu:

 

- Grupy EPL i EKR zawsze mówią o związku między biznesem a rozwojem, ale kiedy dochodzi do głosowania, które zapewnia, że gospodarka leśna będzie korzystna dla społeczności leśnych, pokazały swoje prawdziwe oblicze. Dzisiejsze głosowanie było doskonałą okazją do wystąpienia na szczeblu europejskim o środki bezpieczeństwa dla ludności tubylczych i społeczności leśnych w krajach rozwijających się, aby zapewnić, że drewno nie stanie się kolejnym „diamentem konfliktu”; Grupa S&D z dumą za tym głosowała i udało się jej zapewnić przyjęcie tych środków.

 

- Polityka handlowa może i powinna być potężnym narzędziem promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez ustanowienie wiążących ram prawnych dla przedsiębiorstw w celu przestrzegania przez nie zobowiązań środowiskowych. Próbując wyeliminować wszelkie odniesienia do tego rodzaju wiążących środków, konserwatyści wyraźnie pokazali, że ich jedynym celem jest postawienie prywatnych interesów ponad środowiskiem i prawami człowieka.

 

- To niefortunne, że EPL i EKR postanowiły zignorować potencjalną rolę, jaką Europa może odegrać w dziedzinie ochrony praw człowieka, a zamiast tego starały się one pomniejszyć znaczenie przejrzystości i zrównoważonego rozwoju w tym sprawozdaniu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że postępowa koalicja ostatecznie odegrała wiodącą rolę, wysyłając silny sygnał, zgodnie z którym zrównoważony rozwój, handel i rozwój nie są pojęciami, które się wzajemnie wykluczają.

 

Zaangażowani europosłowie

ARENA Marie
ARENA Marie
Członek
Belgia

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan
BERNAS, Jan
Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE