Podziel się:

Wzmocnienie współpracy UE-NATO jest konieczne dla bezpieczeństwa europejskich obywateli w świetle pogarszającego się środowiska bezpieczeństwa w Europie. Silniejsze bezpieczeństwo i obrona UE oznaczają także silniejsze NATO. Żadna z tych organizacji nie ma pełnego zestawu narzędzi koniecznych do sprostania nowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, które są coraz bardziej hybrydowe i coraz mniej konwencjonalne; takie są główne wnioski sprawozdania w sprawie stosunków UE-NATO, przyjętego dziś w Strasburgu.

 

Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego i koordynator Grupy S&D ds. bezpieczeństwa i obrony, Ioan Mircea Paşcu powiedział:

- Nie jest tajemnicą, że w świetle wyraźnego pogorszenia środowiska bezpieczeństwa w Europie, stosunki między UE i NATO nabrały nowego, większego znaczenia. Teraz, kiedy bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne są ze sobą nierozerwalnie powiązane, połączenie najlepszych umiejętności obu organizacji, zapewniających ogólne bezpieczeństwo obywatelom Europy staje się konieczne.

- Zarówno UE, jak i NATO mają do czynienia z tymi samymi wyzwaniami i zagrożeniami, podzielają te same wartości w swoich działaniach, poświęconych zachowaniu pokoju i bezpieczeństwa w systemie międzynarodowym opartym na zasadach i uzupełniają się w swoich misjach. Jednak stosunki transatlantyckie stały się ostatnio napięte w wyniku sporów handlowe między USA i ich sojusznikami. W tych okolicznościach, poza próbą rozwiązania tych sporów, musimy zachować i przyspieszyć obecne dobre tempo współpracy między UE a NATO.

- Nasze sprawozdanie podkreśla, że zwiększenie własnych wysiłków obronnych i bezpieczeństwa UE, oprócz reakcji na wcześniejsze apele USA, to konkretny wkład w podział obciążeń, wzmocnienia NATO i więzi w zakresie bezpieczeństwa z Wielką Brytania po Brexicie. Kontrolowanie zagrożeń hybrydowych, przeciwdziałanie cyberatakom, budowanie odporności, wspólna orientacja sytuacyjna, zwiększenie wymiany informacji, zwalczanie terroryzmu, ciągłe doskonalenie współpracy w zakresie misji i operacji zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym oraz mobilność wojskowa, stanowią konkretne dziedziny ściślejszej współpracy między UE a NATO.

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zawieszenie zadłużenia najbiedniejszych krajów, zatwierdzone przez ministrów finansów G20, to słuszny i strategiczny krok w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zegar SDG tyka. Na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju pozostało 10 lat