Podziel się:

Na zakończenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, które odbyło się w Brukseli z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Grupa S&D potwierdziła swoje zaangażowanie w zawarcie nowej umowy po wygaśnięciu umowy z Kotonu, opartej na nowym podejściu, która pomoże nam sprostać razem wspólnym wyzwaniom.

 

Rozwój gospodarczy i kulturalny, zrównoważony wzrost gospodarczy i redukcja ubóstwa, praworządność i demokracja, przepływy migracyjne i zmiany klimatyczne; takie są kluczowe kwestie, z którymi trzeba się zmierzyć w ramach wzmocnionej i wzajemnej współpracy po roku 2020. W sprawie Światowego Dnia Uchodźców ONZ Grupa S&D podkreśla, że nie rozwiążemy wiele problemów, z jakimi mamy do czynienia poprzez wznoszenie kolejnych fizycznych i mentalnych barier. Wręcz przeciwnie, dzięki wzmocnieniu współpracy i zrównoważonemu rozwojowi będziemy w stanie walczyć z podstawowymi przyczynami migracji.

 

Koordynatorka Grupy S&D ds. WZP AKP-UE, eurodeputowana Maria Arena powiedziała:

 

- Umowa z Kotonu (a wcześniej umowa z Lomé) stanowiła dla krajów europejskich sposób na ochronę interesów w ich byłych koloniach. Po prawie 20 latach obowiązywania umowy z Kotonu Europa musi w końcu spojrzeć na przyszłość swoich stosunków z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), poczynając od nowego paradygmatu, dzięki podejściu opartemu na zasadzie obopólnej korzyści.

 

- Po pierwsze, niezbędne będzie wzmocnienie zrównoważonych ram prawnych, stanowiących wspólne odniesienie dla następnych lat politycznych, gospodarczych i kulturalnych stosunków pomiędzy UE a krajami AKP.

 

- Zmiany klimatyczne, migracja i rozwój to niektóre z kluczowych, wspólnych wyzwań, jakie wymagają podjęcia wspólnych działań ze strony Europy i wszystkich krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Jako Europejczycy musimy ciężko pracować, aby nie tylko ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, ale także zaangażować się we wspieranie krajów AKP, aby wkroczyły ona na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

 

 

- W kwestii migracji nowa umowa powinna całkowicie odejść od obecnego podejścia, które dotyczy tylko tego, jak powstrzymać Afrykańczyków przed dotarciem do europejskich wybrzeży. Musimy ułatwić swobodną mobilność w obie strony, wspieraną przez wymianę gospodarczą, kulturalną, turystyczną i polityczną. Nie uda nam się kontrolować ruchów migracyjnych budując mury. Wręcz przeciwnie, stanie się to możliwe dzięki współpracy i rozwojowi.

 

- Podstawą naszych przyszłych stosunków powinien być w istocie zrównoważony rozwój. Będziemy pracować nad tym, aby pomoc rozwojowa dla krajów AKP nie była już tylko opcją. Powinien to być obowiązujący wymóg, aby wszystkie kraje europejskie odpowiednio finansowały fundusz rozwoju krajów AKP. Dzięki współpracy stawimy czoła wyzwaniom, związanym z naszą wspólną przyszłością.

 

Wiceprzewodnicząca delegacji do WZP AKP-UE, eurodeputowana S&D, Cécile Kyenge powiedziała:

 

- Nowe umowy pomiędzy UE a krajami AKP stanowią część globalnego wyzwania w zakresie spójności. Ich wiążący wymiar należy nie tylko utrzymać, ale także wzmocnić go nową umową. Wspieraliśmy rozwój krajów AKP poprzez finansowanie i logikę pomocy publicznej na rzecz rozwoju. Będziemy teraz musieli wprowadzić zmiany, aby dostosować ją do obecnych czasów. Jest to tym bardziej konieczne dlatego, że UE podjęła w szczególności inne środki współpracy z Afryką. Na przykład inicjatywy wspierane przez fundusze powiernicze oraz niedawny plan inwestycji zewnętrznych UE, który ma na celu sprawienie, by ramy podmiotów działających na rzecz rozwoju stały się bardzie pluralistyczne.

 

- Należy jednak potwierdzić fakt, że instrumenty te służą nam w walce z ubóstwem, która pozostaje głównym celem współpracy, nie tylko europejskiej współpracy z Afryką, ale także w kontekście globalnym, w ramach ONZ-owskiej Agendy 2030.

 

- Powinniśmy również wzmocnić parlamentarny wymiar naszych stosunków, który stanowi demokratyczną gwarancję, zapewniającą naszym umowom niezbędną legitymację.

 

- Nalegałam również na to, abyśmy pracowali nad zapewnieniem realizacji naszych decyzji w parlamentach krajowych, tak aby praca, jaką wykonujemy, mogła mieć wpływ na krajową politykę i życie obywateli.

 

 

Zaangażowani europosłowie

ARENA Marie
ARENA Marie
Członkini
Belgia

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan
BERNAS, Jan
Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa do wyjaśnienia udziału premiera Janeza Janšy w spotkaniu, sponsorowanym przez Organizację Mudżahedinów Ludowych Iranu