Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Czas, aby Europa zastanowiła się nad wprowadzeniem sprawiedliwszego systemu opodatkowania. Podczas gdy pracownicy w państwach OECD oddają ponad 25%

Komunikat prasowy

Europosłance z Grupy S&D, Pervenche Berès, udało się dziś po trudnych negocjacjach doprowadzić do zawarcia porozumienia między Parlamentem Europejskim

Komunikat prasowy

Dzięki inicjatywie Socjalistów i Demokratów Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci doprowadzili dziś do powstania szerokiej, ponadpartyjnej koalicji mającej na celu wprowadzenie podatku od usług cyfrowych

Komunikat prasowy

Delegacji Parlamentu Europejskiego, prowadzącej dochodzenie w sprawie doniesień na temat afery „Paradise Papers”, odmówiono dziś spotkania ze spółką

Komunikat prasowy

W świetle ostatnich rewelacji dotyczących zasięgu oszustw podatkowych w ramach afery CumEx w Europie oraz w związku ze zbliżającym się, jutrzejszym

Komunikat prasowy

Podczas dzisiejszego wysłuchania w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, eurodeputowani S&D

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci przedstawią dziś w Strasburgu Parlamentowi Europejskiemu dwa wnioski dotyczące dyrektyw w sprawie systemu podatku od wartości

Komunikat prasowy

Po przedstawieniu ustaleń dochodzenia w sprawie estońskiego oddziału Danske Bank, eurodeputowani S&D wezwali do podjęcia działań na szerszą skalę w

Komunikat prasowy

Kolegium komisarzy ogłosiło dzisiaj zakończenie dochodzenia w sprawie praktyk podatkowych McDonald’s, które rozpoczęło się w grudniu 2015 roku