Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci chcą, aby przedsiębiorstwa płaciły sprawiedliwą efektywną stawkę opodatkowania w wysokości co najmniej 18%

Czas, aby Europa zastanowiła się nad wprowadzeniem sprawiedliwszego systemu opodatkowania. Podczas gdy pracownicy w państwach OECD oddają ponad 25%

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzmacnia system nadzoru finansowego w Europie

Europosłance z Grupy S&D, Pervenche Berès, udało się dziś po trudnych negocjacjach doprowadzić do zawarcia porozumienia między Parlamentem Europejskim

Komunikat prasowy

Wezwanie do wprowadzenia minimalnego opodatkowania przedsiębiorstw: sukces Grupy S&D w walce z uchylaniem się od opodatkowania, unikaniem opodatkowania i praniem pieniędzy w Europie

Dzięki inicjatywie Socjalistów i Demokratów Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci dążą do zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania gigantów technologicznych

Socjaliści i Demokraci doprowadzili dziś do powstania szerokiej, ponadpartyjnej koalicji mającej na celu wprowadzenie podatku od usług cyfrowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D wyraża ubolewanie z powodu odmowy przez spółkę Appleby spotkania z parlamentarzystami w kwestii dochodzenia w sprawie uchylania się od opodatkowania

Delegacji Parlamentu Europejskiego, prowadzącej dochodzenie w sprawie doniesień na temat afery „Paradise Papers”, odmówiono dziś spotkania ze spółką

Komunikat prasowy

Sprawiedliwe podatki muszą być priorytetem Rady przed wyborami europejskimi

W świetle ostatnich rewelacji dotyczących zasięgu oszustw podatkowych w ramach afery CumEx w Europie oraz w związku ze zbliżającym się, jutrzejszym

Komunikat prasowy

Programy „złotych wiz” stanowią zagrożenie dla integralności i bezpieczeństwa UE i powinny zostać zakazane - mówi Grupa S&D

Podczas dzisiejszego wysłuchania w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, eurodeputowani S&D

Komunikat prasowy

Przyszedł czas na jednolity, prosty i elastyczny system VAT, aby zapobiegać oszustwom w Europie - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci przedstawią dziś w Strasburgu Parlamentowi Europejskiemu dwa wnioski dotyczące dyrektyw w sprawie systemu podatku od wartości

Komunikat prasowy

Ustalenia dochodzenia w sprawie Danske Bank dowodzą fiaska europejskich systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy

Po przedstawieniu ustaleń dochodzenia w sprawie estońskiego oddziału Danske Bank, eurodeputowani S&D wezwali do podjęcia działań na szerszą skalę w

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zamknięcie sprawy McDonald’s przez Komisję wskazuje na potrzebę wprowadzenia minimalnej stawki podatku od osób prawnych oraz publicznej sprawozdawczości z podziałem na kraje

Kolegium komisarzy ogłosiło dzisiaj zakończenie dochodzenia w sprawie praktyk podatkowych McDonald’s, które rozpoczęło się w grudniu 2015 roku