Podziel się:

Podczas dzisiejszego wysłuchania w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, eurodeputowani S&D wezwali do podjęcia szerszych działań na szczeblu UE w celu zwalczania prania pieniędzy, związanego z programami „złotych wiz” w UE. Grupa S&D przeanalizowała wraz z ekspertami z OECD i Global Witness ewentualne ryzyko prania pieniędzy, spowodowane praktyką stosowania programów „złotych wiz”.

 

Cztery państwa członkowskie UE sprzedają paszporty, a 12 przyznaje zezwolenia na pobyt, głównie obywatelom spoza UE, w zamian za inwestycje. W ostatnim dziesięcioleciu wydano ponad 6 000 paszportów i prawie 100 000 zezwoleń na pobyt w ramach programów „złotych wiz”, oferowanych przez szereg państw członkowskich UE.

 

Komentując zagrożenia korupcyjne, związane z tymi programami korupcji, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za kwestie podatkowe, eurodeputowany Jeppe Kofod, rzecznik Grupy S&D ds. parlamentarnej komisji specjalnej ds. podatków, eurodeputowany Peter Simon oraz rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, eurodeputowana Pervenche Berès powiedzieli:

  

- W wyniku zastosowaniu programów „złotych wiz” Europa otworzyła swoje drzwi przed potencjalnie kryminalnym i skorumpowanym światem. Kilka państw członkowskich prowadzi lukratywny biznes, handlując obywatelstwem UE za pieniądze i inwestycje.

 

- Programy sprzedaży obywatelstwa i „złotych wiz” stwarzają poważne ryzyko masowego prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i niesprawiedliwego opodatkowania, jak również przeniknięcia zorganizowanej przestępczości do UE. Oferują one bezpieczną przystań ze strony władz i prawo do swobodnego podróżowania po UE. Istnieje wiele przykładów licznych biznesmenów i oligarchów wysokiego ryzyka, cieszących się wszystkimi korzyściami, jakie oferują „złote wizy”. Nowy raport Transparency International i Global Witness pokazuje, że kontrola wnioskodawców i ich majątków jest w wysokim stopniu niespójna. Ponadto procedury przyznawania paszportów i zezwoleń na pobyt są nieprzejrzyste, co prowadzi do poważnych pytań dotyczących autentyczności ekonomicznych i osobistych powodów, podawanych przez wnioskodawców w celu uzyskania unijnych paszportów i (lub) pozwoleń na pobyt.

 

- Programy „złotych wiz” stanowią wielkie ryzyko dla integralności i bezpieczeństwa UE; dlatego też powinny one zostać zakazane. Paszporty i wizy UE nie są i nie powinny być towarem!

 

- Kraje członkowskie UE muszą przestrzegać najwyższych standardów w dziedzinie przejrzystości i rygorystycznych procesów weryfikacji przed przyznaniem obywatelstwa i prawa pobytu obcokrajowcom. Jest rzeczą niezbędną, aby we właściwy sposób kontrolowały one źródła ich majątków i funduszy.

 

- Jako Socjaliści i Demokraci wzywamy państwa członkowskie UE do rygorystycznego stosowania wymogów w zakresie należytej staranności w krajowych programach dla osób ubiegających się o obywatelstwo i prawo pobytu. W tym celu wprowadziliśmy poprawkę do piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby stała się ona obowiązkowa dla wszystkich wnioskodawców. Państwa członkowskie będą musiały transponować ten obowiązek do 2020 roku. W tym samym duchu, aby uniknąć konfliktu interesów i korupcji, wszyscy pośrednicy pracujący w ramach tych programów powinni również uzyskać certyfikat i zostać objęci należytą kontrolą. Kluczowe znaczenie ma zastosowanie najwyższego poziomu przejrzystości i wzmocnionej kontroli.

 

- Wzywamy Komisję Europejską do jak najszybszego przedstawienia sprawozdania w sprawie obywatelstwa nadawanego w ramach programów inwestycyjnych. Komisja musi określić jasne i skuteczne przepisy dotyczące tych programów i zapewnić, aby wszystkie rządy się do nich stosowały. Musimy bez dalszej zwłoki zintensyfikować walkę z praniem pieniędzy! Jako Grupa S&D jesteśmy gotowi zaproponować dalsze działania prawodawcze w tym zakresie, w oczekiwaniu na przedstawienie sprawozdania przez Komisję i w pełni wykorzystać obecny wniosek w sprawie przeglądu europejskich organów nadzoru.

 

Uwaga dla wydawców:

·               Programy „złotych wiz” oferują przyspieszone obywatelstwo i (lub) prawo pobytu obcokrajowcom w zamian za pokaźne sumy pieniędzy. Europejskie „złote wizy” są szczególnie atrakcyjne dzięki prawom, jakie przyznają.

·               Cztery państwa członkowskie (Austria, Bułgaria, Cypr, Malta) sprzedają paszporty, a 12 – przyznają prawa do pobytu zagranicznym inwestorom.

·               Obecnie 13 krajów stosuje programy wymiany obywatelstwa lub prawa do pobytu za inwestycje. Są to: Austria, Cypr, Luksemburg, Malta, Grecja, Łotwa, Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania, Bułgaria, Holandia i Francja.

·               Największą liczbę „złotych wiz” dla inwestorów i ich rodzin przyznały Hiszpania, Węgry, Łotwa, Portugalia i Wielka Brytania, a w dalszej kolejności Grecja, Cypr i Malta.

·               Zgodnie z raportem „Europejska ucieczka - W mrocznym świecie złotych wiz”, za pośrednictwem programów „złotych wiz” państwa członkowskie UE przez ostatnie dziesięć lat przyciągnęły około 25 miliardów euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

·               Cena za udział w programach „złotych wiz” w UE jest zróżnicowana. Zezwolenie na pobyt stały może kosztować 250 000 euro w Grecji lub na Łotwie, podczas gdy paszport na Cyprze może kosztować około 2 miliony euro, a w Austrii nawet 10 milionów euro.

 

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych