Podziel się:

Dzięki inicjatywie Socjalistów i Demokratów Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania Parlamentu Europejskiego wezwała dziś państwa członkowskie, aby wprowadziły minimalne efektywne stawki podatku dla przedsiębiorstw w UE, jak też w pełni wyeliminowały tzw. „systemy złotej wizy”, które przyczyniają się do prania pieniędzy i stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa. Głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się pod koniec marca. To najambitniejsze do tej pory sprawozdanie Parlamentu dotyczące sposobów walki z unikaniem opodatkowania, uchylaniem się od opodatkowania i praniem pieniędzy.  

Jeppe Kofod, wiceprzewodniczący Grupy S&D i współnegocjator w pracach nad finałowym sprawozdaniem Komisji TAX3, powiedział:

- Niniejsze sprawozdanie pokazuje nam drogę naprzód. Grupa S&D popiera scentralizowany model nadzoru i egzekwowania przepisów w sprawach prania pieniędzy w UE. Skandal związany z wypraniem przez Danske Bank 200 mld euro oraz rewelacje w sprawie Cum-Ex dowodzą, że Europa pozostaje dramatycznie źle wyposażona do zapobiegania skandalom związanym z przestępczością finansową i unikaniem opodatkowania, jak też do ich wykrywania oraz stawiania w ich sprawach zarzutów.

- Cieszę się, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego odpowiedział w zeszłym tygodniu na nasze wezwanie do rozpoczęcia formalnego śledztwa przeciwko estońskim i duńskim organom nadzoru w sprawie prania brudnych pieniędzy przez Danske Bank. Musimy ukrócić bezkarność korporacji. UE powinna brać na poważnie swój systemowy problem prania brudnych pieniędzy oraz zrozumieć wreszcie, że obecne ramy instytucyjne w tej dziedzinie nie spełniają swojej roli. Współpraca między władzami państw członkowskich w transgranicznych przypadkach przestępstw finansowych jest wciąż powolna, nieefektywna i doraźna, i to jeśli w ogóle zachodzi. Dlatego też potrzebujemy mechanizmów na poziomie unijnym, które zapewnią, że europejski jednolity rynek oraz swobodny przepływ kapitału będą odpowiednio nadzorowane i brane pod lupę.

Peter Simon, rzecznik Grupy S&D w Komisji TAX3, dodał:

  • Chcemy, aby firmy płaciły minimalną efektywną stawkę podatku w wysokości 18%. Podczas gdy pracownicy w państwach OECD oddają ponad ćwierć swoich zarobków w podatkach, korporacje wielonarodowe często unikają opodatkowania lub płacą niemal zerowe stawki podatków. To musi się zmienić! 
     
  • Roczny koszt unikania opodatkowania w UE to 825 mld euro, natomiast uchylanie się od opodatkowania kosztuje Unię od 50 do 190 mld euro. Dziś mówimy: „Dość”! Dość tego równania w dół w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Dość dumpingu podatkowego! Musimy jak najszybciej zacząć współpracę, zamiast ze sobą konkurować. 127 państw ogłosiło ostatnio swój zamiar pracy nad wprowadzeniem minimalnej efektywnej stawki podatku. Parlament Europejski również daje wyraźny i obiecujący sygnał: potrzebujemy minimalnego efektywnego opodatkowania, aby chronić nasze przychody z podatków.
  • Aby debata nie była płonna, potrzebujemy więcej informacji i danych. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której państwa wprowadzają poważne cięcia budżetowe, podczas gdy nikt nie wie, ile pieniędzy rozdają w postaci zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw. Unikanie opodatkowania i uchylanie się od opodatkowania to zjawiska, które niestety wciąż się szerzą. Nie uda nam się wygrać naszej walki, jeśli państwa UE nadal będą mieć prawo weta w sprawach podatkowych. Prawo to było i jest bodźcem do niezdrowej konkurencji podatkowej w UE, która odbija się negatywnie na pracownikach i zwykłych obywatelach. Dlatego też Rada Europejska musi jak najszybciej zająć się tym problemem oraz wprowadzić zasadę większości kwalifikowanej w głosowaniach nad częścią spraw podatkowych.

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus
WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Socjaliści i Demokraci chcą, aby przedsiębiorstwa płaciły sprawiedliwą efektywną stawkę opodatkowania w wysokości co najmniej 18%
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzmacnia system nadzoru finansowego w Europie
Komunikat prasowy
Socjaliści i Demokraci dążą do zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania gigantów technologicznych