Podziel się:

Europosłance z Grupy S&D, Pervenche Berès, udało się dziś po trudnych negocjacjach doprowadzić do zawarcia porozumienia między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie wzmocnionego systemu unijnego nadzoru finansowego, którego częścią będzie aktualizacja niezbędna do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Poczyniliśmy znaczne postępy poprzez dodanie czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego do mandatu Europejskich Urzędów Nadzoru, jak też poprzez wprowadzenie środków ochrony sygnalistów. Mamy też dobre wieści w kwestii ochrony konsumentów, w której zapewniliśmy wszystkim Europejskim Urzędom Nadzoru system eliminowania z rynku toksycznych produktów finansowych.   

 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych oraz sprawozdawczyni ds. tego pakietu legislacyjnego, powiedziała:  

  • Negocjacje w tej sprawie były ogromnie skomplikowane, ponieważ nadzór finansowy znajduje się w samym centrum sieci powiązań między organami unijnymi i europejskimi. Państwa członkowskie instynktownie broniły status quo, próbowały nawet przekazać z powrotem więcej uprawnień władzom krajowym. Jest to jednak działanie krótkowzroczne i mogące prowadzić do katastrofy, o czym przekonaliśmy się w okresie kryzysu finansowego. Odrzuciliśmy więc po prostu to stanowisko oraz zachęty ze strony pewnych państw członkowskich, aby zawrzeć porozumienie tylko w sprawie przepisów w dziedzinie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Zamiast tego walczyliśmy ofiarnie o zawarcie układu zmierzającego do bardziej europejskiego nadzoru.

 

  • Musimy odważyć się skutecznie działać, zwłaszcza w momentach takich jak obecny, gdy integracja europejska jest zagrożona atakami ze strony zwolenników nacjonalizmu i populizmu. Dlatego też promowaliśmy plan wzmocnienia roli Europejskich Urzędów Nadzoru w kształtowaniu bezpiecznych rynków finansowych. Aby do tego doprowadzić, musieliśmy ulepszyć sposób zarządzania tymi instytucjami – daliśmy więc ich przewodniczącym więcej swobody, gwarantując zarazem, że będą oni wybierani w demokratycznym procesie obsadzania stanowisk, zgodnie z surowymi regułami, w tym z zasadą oceny opartej na zbilansowanej pod względem płci listy kandydatów.   

 

 

Uwaga do redaktorów

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) składa się z trzech Europejskich Urzędów Nadzoru: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Po Brexicie nie możemy dopuścić do powstania „Singapuru nad Tamizą” na naszej granicy - mówi Grupa S&D, naciskając na surowsze kryteria w zakresie unijnej listy rajów podatkowych

Komunikat prasowy

To już fakt: Wytyczne dotyczące pieniędzy UE na odbudowę są teraz powiązane z kluczowymi żądaniami Socjalistów

Komunikat prasowy

Grupa S&D odrzuca szybką poprawkę dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) jako szkodliwą deregulację rynków w czasie, gdy powinniśmy wspierać MŚP