Podziel się:

Europosłance z Grupy S&D, Pervenche Berès, udało się dziś po trudnych negocjacjach doprowadzić do zawarcia porozumienia między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie wzmocnionego systemu unijnego nadzoru finansowego, którego częścią będzie aktualizacja niezbędna do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Poczyniliśmy znaczne postępy poprzez dodanie czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego do mandatu Europejskich Urzędów Nadzoru, jak też poprzez wprowadzenie środków ochrony sygnalistów. Mamy też dobre wieści w kwestii ochrony konsumentów, w której zapewniliśmy wszystkim Europejskim Urzędom Nadzoru system eliminowania z rynku toksycznych produktów finansowych.   

 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych oraz sprawozdawczyni ds. tego pakietu legislacyjnego, powiedziała:  

  • Negocjacje w tej sprawie były ogromnie skomplikowane, ponieważ nadzór finansowy znajduje się w samym centrum sieci powiązań między organami unijnymi i europejskimi. Państwa członkowskie instynktownie broniły status quo, próbowały nawet przekazać z powrotem więcej uprawnień władzom krajowym. Jest to jednak działanie krótkowzroczne i mogące prowadzić do katastrofy, o czym przekonaliśmy się w okresie kryzysu finansowego. Odrzuciliśmy więc po prostu to stanowisko oraz zachęty ze strony pewnych państw członkowskich, aby zawrzeć porozumienie tylko w sprawie przepisów w dziedzinie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Zamiast tego walczyliśmy ofiarnie o zawarcie układu zmierzającego do bardziej europejskiego nadzoru.

 

  • Musimy odważyć się skutecznie działać, zwłaszcza w momentach takich jak obecny, gdy integracja europejska jest zagrożona atakami ze strony zwolenników nacjonalizmu i populizmu. Dlatego też promowaliśmy plan wzmocnienia roli Europejskich Urzędów Nadzoru w kształtowaniu bezpiecznych rynków finansowych. Aby do tego doprowadzić, musieliśmy ulepszyć sposób zarządzania tymi instytucjami – daliśmy więc ich przewodniczącym więcej swobody, gwarantując zarazem, że będą oni wybierani w demokratycznym procesie obsadzania stanowisk, zgodnie z surowymi regułami, w tym z zasadą oceny opartej na zbilansowanej pod względem płci listy kandydatów.   

 

 

Uwaga do redaktorów

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) składa się z trzech Europejskich Urzędów Nadzoru: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus
WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
Grupa S&D jest zaniepokojona wpływem biznesu na przejrzystość finansową po ujawnieniu ingerencji organizacji biznesowej w projekt dyrektywy
Komunikat prasowy
Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych