Podziel się:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego poparła dzisiaj nowe przepisy, które ułatwią zabezpieczanie i konfiskatę pieniędzy lub aktywów pochodzących z działalności przestępczej. Nowe środki znacznie ułatwią władzom krajowym zabezpieczanie aktywów wykorzystywanych do przestępczości zorganizowanej w różnych państwach członkowskich UE. Teraz rozpoczną się negocjacje z Radą Europejska i Komisją w celu sfinalizowania nowego prawa.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. wniosku w tej sprawie, eurodeputowany Emilian Pavel powiedział:

- Te nowe przepisy są kolejnym ważnym krokiem w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Zabezpieczanie lub konfiskata nielegalnie pozyskanych aktywów jest jednym z najskuteczniejszych środków zwalczania przestępczości zorganizowanej. Przyjęcie wzajemnie uznawanych praw w całej UE ułatwia władzom krajowym walkę z tym problemem w całej Europie. Przestępczość zorganizowana to problem ogólnounijny, dlatego też jest rzeczą oczywistą, że potrzebujemy skutecznej reakcji na szczeblu całej UE.

- Dla naszej Grupy kluczowe znaczenie miało zapewnienie, by te nowe narzędzia mogły być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z tym udało nam się zapewnić przyjęcie ważnych zmian w celu ochrony praw podstawowych oraz silnych zabezpieczeń proceduralnych. Obecnie niezwykle ważne jest, aby te nowe wnioski zostały szybko i skutecznie wdrożone przez państwa członkowskie.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie

Komunikat prasowy

Zrównoważony ład korporacyjny polega na tym, aby społeczeństwo stawiane było ponad zyskami akcjonariuszy