Opublikowane:
Podziel się:

Oceany, które obejmują trzy czwarte powierzchni Ziemi, są naszymi największymi sojusznikami w walce ze zmianami klimatycznymi. Jak stwierdził ONZ podczas szczytu klimatycznego w Paryżu, odgrywają one istotną rolę w globalnym systemie klimatycznym, wytwarzając tlen i pochłaniając dwutlenek węgla z atmosfery.

Dlatego też Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim poparli dzisiaj sprawozdanie wzywające do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania oceanów, mórz i zasobów morskich, zgodnie z celami ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. ochrony środowiska, eurodeputowana Miriam Dalli, powiedziała:

- Ważne jest uznanie wpływu człowieka na oceany; działalność ta spowodowała wzrost poziomu gazów cieplarnianych, wzrost poziomu mórz i znaczny wyciek tworzyw sztucznych na Morzu Śródziemnym i na całym świecie.

- Zaowocowało to także zwiększeniem liczby odpadów morskich, które zabijają życie w oceanach i zagrażają naszemu zdrowiu. Mikrotworzywa sztuczne wchodzą do łańcucha żywnościowego, przynosząc wciąż nieznane konsekwencje, co stwarza nowe, potencjalne zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi.

- Obowiązkiem wszystkich państw członkowskich jest uznanie ważnej roli, jaką odgrywają morza i oceany dla zapewnienia zrównoważonego życia członkom społeczności przybrzeżnych.

- Pierwszym krokiem do rozwiązania tych problemów jest współpraca w ramach partnerstw na rzecz oceanów w celu wprowadzenia międzynarodowego zarządzania oceanami.

 

Rzecznik Grupy S&D w tej sprawie, eurodeputowany Tiemo Wölken, powiedział:

- Oceany oferują potencjał dla gospodarki i bezpieczeństwa żywnościowego. Społeczno-gospodarczy potencjał oceanów zostanie utrzymany tylko wtedy, jeśli będziemy je eksploatować w ostrożny i uważny sposób, a ekosystemy morskie będą chronione pod względem ochrony siedlisk i łagodzenia skutków zmiany klimatu, w szczególności pod względem zakwaszenia wód i ocieplenia klimatu. Kluczową rolę odgrywają tu sektory żeglugi; należy skuteczniej walczyć z emisjami gazów cieplarnianych, ale również emisjami tlenków azotu i siarki.

- Innym kluczowym zagrożeniem, z którym musimy pilnie walczyć, są odpady wyrzucane do morza. Ogromne masy śmieci trafiają do oceanów na całym świecie, stwarzając problemy środowiskowe, gospodarcze i zdrowotne, nie wspominając już o stratach w zakresie różnorodności biologicznej. Musimy drastycznie ograniczyć całkowitą produkcję odpadów, zwiększyć recykling i ulepszyć projekty produktów.

Zaangażowani europosłowie

DALLI Miriam
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García przemawia do grupy parlamentarnej SPD w Berlinie: „Liczymy na Was w kwestii budowy bardziej zrównoważonej i postępowej Europy”

Komunikat prasowy

Komisja musi się wreszcie obudzić! Powinniśmy regulować substancje zaburzającego funkcjonowanie układu hormonalnego, aby chronić zdrowie obywateli UE, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Program LIFE jest istotny w transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki, zarówno dla ludzi, jak i społeczeństwa, oznajmia Grupa S&D