Podziel się:

Parlament Europejski poparł dziś dwa sprawozdania dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

 

Po pozytywnym głosowaniu na sesji plenarnej, wiceprzewodniczący Grupy S&D, Victor Boştinaru, powiedział:

- Silna współpraca w ramach WPZiB/WPBiO jest najlepszą odpowiedzią na złożone wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, z jakimi ma dziś do czynienia Unia oraz na oczekiwania naszych obywateli, partnerów i sojuszników. W sprawozdaniu z zadowoleniem odnotowano istotne postępy poczynione w ostatnich latach na rzecz budowy wiarygodnej europejskiej obrony, w tym w zakresie powołania Europejskiego Funduszu Obronnego i niedawnego ustanowienia integracyjnej i ambitnej stałej współpracy strukturalnej (PESCO). Tymczasem kluczowe znaczenie ma nasze strategiczne i komplementarne partnerstwo z NATO.

- Wiarygodna strategia rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa i stabilności Unii i jest ona kluczowym priorytetem dla Grupy S&D; dlatego też zostało to wyraźnie określone w obu sprawozdaniach. W związku z tym podkreśliliśmy konieczność, by wszystkie kraje kandydujące dostosowały się do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE oraz zachęciliśmy do jak najszybszego otwarcia rozdziału 31. dla wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich.

 

Sprawozdawca cień Grupy S&D ds. wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, chorwacki eurodeputowany Tonino Picula, powiedział:

- Dzięki kilku tegorocznym inicjatywom i osiągnięciom, takim jak PESCO, artykuł 50. traktatu lizbońskiego staje się coraz bardziej pojemny. Nie chodzi o militaryzację europejskiego projektu lub tworzenie wspólnej armii; chodzi o spełnienie oczekiwań ponad dwóch trzecich naszych obywateli, którzy priorytetowo traktują bezpieczeństwo. Zbyt długo powielaliśmy nasze działania i wydawaliśmy środki w nieskoordynowany sposób.

- Pragnę również skorzystać z tej okazji i podkreślić znaczenie dalszego wiarygodnego procesu rozszerzenia jako najlepszego gwaranta bezpieczeństwa na południowo-wschodnich granicach Unii, ale także wewnątrz UE.

 

Eurodeputowany Knut Fleckenstein, rzecznik Grupy S&D do spraw zagranicznych, powiedział:

- Roczne sprawozdanie na temat wdrażania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa dotyczy w skrócie sedna polityki zagranicznej: chodzi o połączenie rzeczywistej wielostronności, wspólnej siły perswazji (soft power) i wiarygodnej twardej siły. Dokładnie o to tu chodzi: połączenie siły perswazji i twardej siły. Europa może być dumna ze swojej siły perswazji. W przyszłości musimy nadal rozwijać zarówno siłę perswazji, jak i twardą siłę.

- W obecnych niepewnych czasach nie możemy polegać wyłącznie na samych Stanach Zjednoczonych. Musimy wziąć we własne ręce bezpieczeństwo w Europie i w naszym sąsiedztwie. Jest to nie tylko uczciwe wobec USA, ale także konieczne, ponieważ wydaje się, że Stany Zjednoczone przekształcają się obecnie z gwaranta bezpieczeństwa w zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zaangażowani europosłowie

PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka w Azerbejdżanie

Komunikat prasowy

Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć! 25 rocznica ludobójstwa w Srebrenicy

Komunikat prasowy

Jednostronne działania Turcji zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego