Podziel się:

Duży wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne oraz degradacja infrastruktury drogowej wiążą się z kosztami dla społeczeństwa; ale nie wszyscy powinni za to płacić, tylko ci, którzy są za to odpowiedzialni. W istocie głównymi beneficjentami byliby również użytkownicy, ponieważ brak odpowiedniego utrzymania dróg prowadzi do większej liczby wypadków, zanieczyszczenia, hałasu, a także wyższych kosztów użytkowania pojazdu.

Obecne przepisy dotyczące pobierania opłat od użytkowników dróg, tzw. eurowiniety, są nieaktualne i obejmują jedynie samochody ciężarowe. Dlatego też Grupa S&D dąży do stworzenia bardziej wydajnego i sprawiedliwego systemu, w którym koszty byłyby rozdzielone pomiędzy różne typy pojazdów, a opłaty za użytkowanie w oparciu o czas byłyby zastępowane opłatami w oparciu o pokonaną odległość.

Grupa S&D jest mocno zaangażowana w zapewnienie bardziej ekologicznego i wydajnego transportu jako kluczowego filaru na rzecz zrównoważonego społeczeństwa. Komisja Transportu w Parlamencie Europejskim poparła dzisiaj wniosek eurodeputowanej Grupy S&D, Christine Revault d'Allonnes, w sprawie zmiany obowiązującej dyrektywy w celu lepszego zastosowania zasad „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”.

Christine Revault d'Allonnes powiedziała:

- Niniejszy niosek stanowi punkt zwrotny, który ma pozwolić na osiągnięcie celu Białej Księgi dotyczącej transportu, zmierzającego do pełnego zastosowania zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”. Prowadziłoby to stopniowego zniesienia eurowiniet dla pojazdów ciężkich do 2023 roku - o rok wcześniej niż zakłada wniosek Komisji Europejskiej - oraz dla pojazdów lekkich do 2026 roku - o dwa lata wcześniej niż zakłada wniosek Komisji Europejskiej.

- Ponadto od 2021 roku opłaty z tytułu kosztów zewnętrznych,* oparte na normach EURO będą obowiązkowe dla ciężkich pojazdów we wszystkich europejskich sieciach drogowych. Stanowi to mocne przesłanie Parlamentu Europejskiego, dotyczące ograniczenia emisji pochodzących z sektora transportu drogowego.

- Niniejszy wniosek jest ambitny i obejmuje samochody osobowe, ponieważ ponad 60% emisji z transportu drogowego pochodzi z samochodów osobowych. Jeśli chcemy osiągnąć nasze paryskie cele klimatyczne, musimy działać na wszystkich frontach i stosować zachęty dla używania pojazdów ekologicznych.

Rzecznik Grupy S&D ds. transportu, eurodeputowany Ismail Ertug powiedział:

- Proponowany przez nas wniosek ma na celu przydzielanie wpływów z opłat, aby zagwarantować, że zostaną one zainwestowane w utrzymanie nowoczesnej, bezpiecznej sieci dróg i infrastruktury w Europie (takiej jak tunele czy mosty). Przyczyni się to do bezpieczeństwa wszystkich podróżnych i obniży koszty utrzymania pojazdów dla ich właścicieli.

* Uwaga dla wydawców

Koszty zewnętrzne to koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza i zanieczyszczeniem hałasem, wynikające z ruchu drogowego; bez działań w ramach polityki, tak zwane koszty zewnętrzne nie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat drogowych. Opłata z tytułu kosztów zewnętrznych oznacza opłatę pobieraną w celu pokrycia tych kosztów.

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 tysięcy zgonów rocznie. Aby położyć temu kres, potrzebujemy nowych norm i przepisów UE

Komunikat prasowy

Polityka spójności jest teraz na właściwej drodze, aby wesprzeć osiągnięcie celów neutralności klimatycznej

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy stop sezonowym zmianom czasu! Państwa członkowskie muszą przestrzegać woli obywateli UE