Podziel się:

Przed dwudniowym szczytem G20, rozpoczynającym się jutro w Hamburgu, Socjaliści i Demokraci wezwali przywódców do sprostania globalnym wyzwaniom, takim jest zrównoważony rozwój, zmiana klimatu, sprawiedliwy handel międzynarodowy, zarządzanie migracją, wzmocnienie pozycji kobiet i tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, zgodnie z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

 

Zapewnienie globalnej sprawiedliwości podatkowej jest kluczowym priorytetem dla Grupy S&D i musi być istotnym elementem każdej kompleksowej strategii dotyczącej globalnych wyzwań. UE musi dążyć do globalnego rejestru aktywów, globalnego rejestru uprawnień oraz skoordynowanego wysiłku na rzecz likwidacji rajów podatkowych i karania tych, którzy ukrywają tam swoje majątki.

 

Jeppe Kofod, eurodeputowany S&D i wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. globalizacji, powiedział:

 

- Nieograniczona globalizacja stworzyła olbrzymie bogactwo wielonarodowych korporacji i nielicznych osób, ale zawiodła zbyt wielu zwykłych pracowników i zbyt wiele rodzin. Ośmiu najbogatszych ludzi świata jest obecnie bogatszych niż połowa ludności świata, podczas gdy zwykli pracownicy często mają do czynienia z nieuczciwą konkurencją, a wynagrodzenia rodzin klasy średniej nie rosną. Skandal w postaci oszustw podatkowych i unikania opodatkowania jeszcze bardziej pogłębia tę sytuację. Najwyższy czas, by korzyści płynące z globalizacji były dzielone szerzej i sprawiedliwiej, aby przeciwdziałać tym rosnącym nierówności.

 

- Wzywamy przywódców G20 do zapewnienia globalnej sprawiedliwości podatkowej. Oszustwa podatkowe to oszukiwanie europejskich krajów i obywateli i odbieranie pieniędzy, jakich potrzebujemy, aby zapewnić naszym dzieciom dobre wykształcenie i aby zaopiekować się naszymi starszymi obywatelami. UE musi dążyć do utworzenia globalnego rejestru aktywów, ułatwiającego śledzenie i odzyskanie aktywów podlegających opodatkowaniu; utworzenia globalnego rejestru własności w celu ujawnienia oszustw podatkowych; oraz skoordynowanego wysiłku na rzecz likwidacji rajów podatkowych.

 

- W czasach, kiedy inni wycofują się ze świata, UE jest powołana do odgrywania roli globalnego lidera w dziedzinie obrony demokracji i praw człowieka, zintensyfikowania walki ze zmianami klimatu i ubóstwem, zapewnienia, że handel będzie nie tylko wolny, ale również sprawiedliwy, a globalizacja zostanie wreszcie uporządkowana z korzyścią dla wszystkich. Zapewnienie globalnej sprawiedliwości podatkowej jest nie tylko imperatywem moralnym, ale stanowi podstawowy element wszelkiej kompleksowej strategii, mającej na celu stawienie czoła wielu wyzwaniom, z jakimi ma do czynienia G20 i cały świat.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych

Komunikat prasowy

Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć! 25 rocznica ludobójstwa w Srebrenicy