Podziel się:

W dniu dzisiejszym Grupa S&D poparła sprawozdanie, które zapewnia, że europejska agencja zarządzania granicami (Frontex) opracuje dla uchodźców mechanizm nagłaśniania przypadków łamania praw człowieka.

Koordynatorka Grupy S&D ds. sprawozdania dla Komisji Wolności Obywatelskich, eurodeputowana Miriam Dalli powiedziała:

- Niniejsze sprawozdanie jest dużym osiągnięciem Grupy S&D, ponieważ Parlament poparł nasze apele w sprawie solidniejszych gwarancji w zakresie praw podstawowych. Udało nam się zapewnić mechanizm rozpatrywania skarg, który zagwarantuje, że zarzuty dotyczące łamania praw człowieka będą badane w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, zobowiązując Frontex do referowania tych skarg w sprawozdaniu rocznym. Zawiera on również zabezpieczenia, które oferują osobom możliwość wnoszenia uzasadnionych skarg anonimowo, za pośrednictwem osób trzecich, bez obaw o konsekwencje.
 
- Nasze przesłanie jest jasne: prawa człowieka są niezbywalne. Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a prawami podstawowymi jest rzeczą kluczową. Teraz Komisja musi dopilnować, by tego rodzaju mechanizm znalazł się jej przyszłym pakiecie dotyczącym straży granicznej.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Petycji, eurodeputowany Edouard Martin powiedział:

- Środki zalecane w tym sprawozdaniu przyczynią się do poprawy przejrzystości działań agencji Frontex i zapewnią ważne zabezpieczenia słabszym grupom społecznym; znalazły się tam zwłaszcza szczególne przepisy dla kobiet w ciąży oraz osób małoletnich bez opieki. Frontex musi pogłębić współpracę z krajami trzecimi, a także z Agencją Praw Podstawowych oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu i zapewnić, że każdy będzie w stanie wnieść skargę anonimowo za pośrednictwem osoby trzeciej. Tylko poprzez wdrożenie tych środków możemy lepiej chronić zagrożonych ludzi, przybywających do europejskich wybrzeży.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inauguracja inicjatywy #Progressives4Europe w ramach debaty na temat przyszłości Europy: Twoje poglądy, Twój głos, nasza przyszłość!

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii