Podziel się:

W dniu dzisiejszym socjaliści i demokraci w Parlamencie Europejskim, wraz z Grupą PES w Europejskim Komitecie Regionów, wystosowali apel o opracowanie polityki spójności promującej zrównoważony rozwój oraz sprawiedliwą transformację dla wszystkich w ramach konferencji „Żadni obywatele i żadne obszary nie pozostaną w tyle”.

Krótko po tym, jak Komisja Europejska opublikowała bardzo oczekiwany i pozytywnie przyjęty dokument otwierający debatę pod tytułem „W stronę zrównoważonej Europy do roku 2030”, wystosowaliśmy apel, który zawiera ambitne propozycje reform (przeczytaj jego pełny tekst tutaj).

Nasz apel, opublikowany na tydzień przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim w sprawie ram polityki spójności, jest częścią wezwania do działań na rzecz radykalnie innej Europy opartej o Sprawozdanie Niezależnej Komisji na rzecz Zrównoważonego Równouprawnienia.

Przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, powiedział:

  • Polityka spójności jest ogromnie ważna dla przyszłości Europy. Jedno na trzy euro wydawane przez UE inwestowane jest w regiony i miasta unijne. Są to pieniądze wydawane z pożytkiem, ponieważ dofinansowują istotne projekty i zwiększają dobrostan obywateli. Jednak nie wszystko wygląda różowo – przed nami jeszcze wiele pracy. Obserwujemy rosnące nierówności, a duże części dostępnych funduszy wydawane są z korzyścią dla chciwych mniejszości, zwłaszcza w obszarach miejskich.  
  • Polityka spójności UE była pomysłem socjalistów, takich jak François Mitterrand i Felipe González, oraz zyskała poparcie Komisji Delorsa w czasie, gdy poczucie przyzwoitości w PPE nie zostało jeszcze wyerodowane przez siły neoliberalne. Polityka spójności to instrument dla solidarności i inwestycji i tylko my, politycy progresywni, możemy go przekształcić oraz ponownie zaadaptować do wyzwań naszych czasów.

- Naszej planecie zagraża nadchodząca katastrofa klimatyczna. Nie możemy jednak wymagać od pracowników, aby byli jedynymi dźwigającymi ciężar transformacji w kierunku nowego modelu gospodarczego. Dlatego też wzywamy do opracowania strategii tak zwanej sprawiedliwej transformacji, która będzie motorem postępu społecznego dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. 

Catiuscia Marini, przewodnicząca Grupy PES w Komitecie Regionów i prezydent regionu Umbria (Włochy), powiedziała:

- Nastał krytyczny moment dla przyszłości Europy. Zbyt wiele obszarów i obywateli jest marginalizowanych i cierpi z powodu głęboko zakorzenionych nierówności. Możemy albo popełniać dalej te samy błędy, które doprowadziły nas do tego kryzysu, albo podjąć decyzję o wzmocnieniu zdolności samostanowienia regionów Europy, aby zbudować sprawiedliwsze społeczeństwo.

- Publikujemy wezwanie do uczynienia unijnej polityki spójności na lata 2021–2027 kompasem, który wskaże kierunek wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w naszych regionach i miastach, aby priorytetami stały się eliminacja ubóstwa, działania na rzecz klimatu, zapewnianie czystej energii w rozsądnej cenie oraz budowanie zrównoważonych społeczności.

- Wdrożenie 65% celów zrównoważonego rozwoju zależy od regionów i miast. Progresywne miasta i regiony udzielają zdecydowanego poparcia scenariuszowi „zrównoważony rozwój przede wszystkim” dla przyszłości zarządzania gospodarczego UE w formie, w jakiej zostało ono przedstawione w dokumencie Komisji „W stronę zrównoważonej Europy do roku 2030”.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Pierwszy etap w ramach Planu Odbudowy rozpoczęty; eurodeputowani zatwierdzają program REACT-EU na posiedzeniu plenarnym

Komunikat prasowy

Grupa S&D dokonała tego: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie w pełni zielony z czerwonym sercem!

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie funduszy regionalnych: Grupa S&D gwarantuje równość między regionami UE w ciągu następnych siedmiu lat