Podziel się:

Od kilku lat popieramy dążenie do nadania partnerstwu UE z Afryką bardziej znaczącego charakteru. W tym celu co roku organizujemy Tydzień Afryki, w ramach którego partnerzy podzielający te same postępowe wartości spotykają się, aby zbudować nowe partnerstwo między Afryką i Europą.

Prawa człowieka i demokrację stawiamy ponad interesami międzynarodowych koncernów. W wyniku długiej i ciężkiej kampanii, Grupa S&D przekonała resztę Parlamentu do przyjęcia prawnie wiążącego systemu, aby zapewnić identyfikowalność minerałów, takich jak złoto, cyna, wolfram i tantal i upewnić się, że pieniądze za produkty sprzedawane w UE nie zasilają uzbrojonych bojówek lub nie są wykorzystywane do łamania praw człowieka na obszarach objętych konfliktami.

W celu wspierania stabilności, bezpieczeństwa i nierozprzestrzeniania broni jądrowej na Bliskim Wschodzie, podjęliśmy wiele inicjatyw w ramach stosunków z Irakiem, Iranem, Arabią Saudyjską i Kuwejtem. Porozumienie z Iranem, zgodnie z którym sankcje gospodarcze zostały zniesione w zamian za gwarancje dotyczące działalności jądrowej, stanowiło nasz sukces osiągnięty w ramach wielostronnej dyplomacji.

Wierzymy w handel międzynarodowy tylko wtedy, gdy służy on interesom naszych obywateli i pracowników. Walczyliśmy o zapewnienie ochrony przed nieuczciwą konkurencją europejskim pracownikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzięki staraniom naszej Grupy, Unia Europejska nie przyznała Chinom statusu gospodarki rynkowej, co pozostawiłoby Europę bez silnej ochrony przed dumpingiem ze strony chińskich przedsiębiorstw. Byliśmy także w stanie wzmocnić instrumenty ochrony handlu, które chronią Europę przed nieuczciwą konkurencją.

Wprowadziliśmy również surowsze i ambitniejsze przepisy dotyczące norm środowiskowych i społecznych do umów handlowych, takich jak umowa między UE a Kanadą (CETA). Zapewniliśmy także przyjęcie silniejszych unijnych instrumentów ochrony handlu w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji ze strony przywozu.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie

Transnational lists and Spitzenkandidaten principle: concrete solutions for enhancing a European public sphere

Komunikat prasowy

Grupa S&D nadal zdecydowanie popiera rozszerzenie UE, ale nie może być żadnych kompromisów w kwestii praworządności i demokracji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Sprawiedliwa, równa i zrównoważona; taka jest nowa strategia UE-Afryka, której chcemy i o którą będziemy walczyć