Johansson Ylva
JOHANSSON Ylva
Komisarz do spraw wewnętrznych
Szwecja

Ylva Johansson pełniła różne ministerialne funkcje w szwedzkim rządzie. Johansson jest jednym z najbardziej doświadczonych szwedzkich polityków i ministrów. Od 2014 roku jest ministrem pracy i zatrudnienia, które to dziedziny stanowią jedne z głównych priorytetów rządu. Johansson rozpoczęła swoją karierę od pierwszego mandatu do Riksdagu w latach 1988–1991. W latach 1992–1994 Johansson pracowała jako nauczycielka, a w 1994 roku została mianowana ministrem ds. szkół. W latach 2004–2006 była ministrem ds. opieki społecznej i opieki zdrowotnej dla osób starszych.