Podziel się:

Parlament Europejski będzie dziś rano debatował nad dwoma kluczowymi sprawozdaniami na temat przyszłości polityki gospodarczej UE, które zostaną poddane pod głosowanie tego samego dnia. Europejski semestr na przyszły rok jest szczególnie ważny, ponieważ wiąże się z realizacją krajowych planów odbudowy i odporności oraz z wykorzystaniem funduszy europejskich. Mimo oporu ze strony niektórych konserwatystów i liberałów, którzy uparcie trzymają się polityki oszczędnościowej, Socjaliści i Demokraci walczą o sprawiedliwą pod względem społecznym realizację Zielonego Ładu.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Jestem dumna z tego, że Socjaliści i Demokraci zmienili polityczną trajektorię UE na rzecz zrównoważonej i socjalnej przyszłości, kiedy uzyskaliśmy od nowej Komisji zobowiązanie, iż umieści ona Zielony Ład w centrum swojej pracy. Ursula von der Leyen zobowiązała się do dostosowania europejskiego semestru do Zielonego Ładu i europejskiego filaru praw socjalnych poprzez włączenie do nich celów ONZ w zakresie rozwoju społecznego. Ma to kluczowe znaczenie dla wprowadzenia prawdziwych zmian, ponieważ proces europejskiego zrównoważonego semestru jest najlepszym narzędziem, jakim dysponuje UE, w celu włączenia ambitnych celów ekologicznych i społecznych dla poprawy życia ludzi.

- To szokujące, że niektórzy konserwatyści i liberałowie pracują nad podważeniem tych samych celów, jakie Komisja, za której powołaniem głosowali, uznała za kluczowe dla swojej pracy. Najświeższe przykłady dotyczą głosowania w sprawie prawa klimatycznego, a obecnie w sprawie europejskiego semestru. Zbyt wielu konserwatystów i liberałów składa jedynie gołosłowne deklaracje w kwestii poparcia zmiany, serwując w dalszym ciągu niewłaściwe lekarstwo naszym obywatelom i gospodarce, czyli politykę oszczędnościową. Ludzie ucierpieli z powodu błędnych, ideologicznych dogmatów tych arcykapłanów polityki oszczędnościowej i nie pozwolimy na to, aby powtórzyły się błędy z przeszłości.

Klára Dobrev, eurodeputowana Grupy S&D i autorka parlamentarnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro, powiedziała:

- Jestem dumna z faktu, że z mojego sprawozdania jasno wynika, iż ​​wyciągnięte zostały wnioski z kryzysu z 2008 roku; w 2020 roku nie stosowano już błędnych środków oszczędnościowych. Głównym priorytetem musimy uczynić walkę ze społecznymi konsekwencjami pandemii Covid-19, aby zapewnić, by grupy najbardziej narażone - osoby starsze, rodziny z trudem wiążące koniec z końcem, kobiety i kluczowi pracownicy - nie poniosły ponownie ciężaru tego kryzysu. Dlatego też wzywamy rządy UE do wykorzystania dostępnej elastyczności fiskalnej w celu wzmocnienia systemów opieki społecznej oraz inwestycji w edukację i ochronę zdrowia.

- Zagrożone są miliony miejsc pracy, a miliony ludzi zostały zmuszone do pracy w jeszcze bardziej niepewnych warunkach. Aby położyć kres skandalowi, jakim jest ubóstwo pracujących, potrzebujemy ram prawnych w zakresie płacy minimalnej, zgodnie z tradycjami krajowymi i z należytym szacunkiem dla autonomii krajowych partnerów społecznych; musimy też walczyć z umowami zerogodzinowymi, fikcyjnym samozatrudnieniem i niewłaściwym korzystaniem z niestandardowych umów o pracę. Godziwe płace są ważne dla zapewnienia sprawiedliwych warunków pracy i dla prosperującej społecznej gospodarki rynkowej.

- Ale potrzebujemy czegoś więcej. Niezbędne są plany postępu społecznego w ramach Planu Odbudowy „Next Generation EU”, aby zapewnić bardziej skuteczne i sprawiedliwe oraz silniejsze państwa opiekuńcze, które będą zdolne do złagodzenia społecznych skutków kryzysu. Potrzebujemy oczywiście również nowego programu na rzecz wzrostu gospodarczego, który zastąpi strategię UE 2020. Aby zapewnić wszystkim spójność społeczną i sprawiedliwość, musimy połączyć Europejski Zielony Ład, europejski filar praw socjalnych i europejski semestr z długoterminową wizją dotyczącą zrównoważonego dobrobytu. Dlatego też moja Grupa będzie w dalszym ciągu walczyć o to, aby nasze cele społeczne i ekologiczne stały się wiążące dla państw członkowskich.

Joachim Schuster, eurodeputowany Grupy S&D i autor sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro, powiedział:

- Plan Odbudowy Europy stwarza wyjątkową okazję do budowy lepszej przyszłości poprzez zmniejszenie rozbieżności ekonomicznych, walkę z kryzysem klimatycznym i zwiększenie odporności społecznej. Aby osiągnąć te cele i skoordynować politykę społeczną i środowiskową, potrzebną do odbudowy, musimy zreformować europejski semestr.

- Arcykapłani polityki oszczędnościowej pragną ponownie wepchnąć Europę w gorset Paktu Stabilności i Wzrostu; to kurs, który jeszcze przed atakiem kryzysu obciął tak potrzebne inwestycje. Zamiast dusić wzrost gospodarczy, nasi obywatele i MŚP potrzebują teraz inwestycji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej; chodzi o zapewnienie im ratunku i budowę mostów do przyszłości. Dlatego też moja Grupa pracuje nad reformą naszych reguł budżetowych, aby odejść od bezwzględnego i arbitralnego celu w postaci wskaźnika zadłużenia na poziomie 60% na rzecz względnego i realistycznego celu połączonego ze stopami wzrostu gospodarczego. Aby sprostać wyzwaniom związanym z cyfryzacją i kryzysem klimatycznym, aby zapewnić naszym dzieciom życie w zrównoważonym, zamożnym i sprawiedliwym pod względem socjalnym społeczeństwie, musimy w znacznym stopniu zwiększyć inwestycje.

- W moim sprawozdaniu wzywamy Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania, że tylko przedsiębiorstwa, które płacą sprawiedliwą część podatków, powstrzymują się od wypłaty dywidend i utrzymują miejsca pracy swoich pracowników, otrzymają unijne fundusze z Planu Odbudowy lub pomoc ze strony państwa. Nie może być żadnych pieniędzy z podatków dla oszustów podatkowych!

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
DOBREV Klára

DOBREV Klára

Członek
Węgry
SCHUSTER Joachim

SCHUSTER Joachim

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Agenda z Porto na rzecz praw społecznych: Nadszedł czas, aby ponownie spełnić obietnicę Europy

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim