Podziel się:

Parlament Europejski w Strasburgu głosował dzisiaj za przyjęciem umowy o wolnym handlu z Wietnamem. Grupa S&D przewodziła w Parlamencie Europejskim dążeniom do uzyskania ważnych gwarancji w dziedzinie praw pracowniczych i zrównoważonego rozwoju ze strony wietnamskiego rządu.

Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu PE i rzecznik Grupy S&D ds. umowy handlowej z Wietnamem, powiedział:

- Wszyscy mamy smartfony, ubrania lub trampki, wyprodukowane w Wietnamie. Naszą ambicją jest ustanowienie przepisów, które zagwarantują, że podczas produkcji tych towarów ani środowisko, ani prawa pracowników nie zostaną naruszone, a handel odbywać się będzie na uczciwych warunkach. Jestem dumny z faktu, że Grupa Socjalistów i Demokratów przez ostatnie trzy lata kierowała dążeniem Parlamentu Europejskiego do osiągnięcia konkretnej poprawy dla milionów pracowników w Wietnamie.

- Dzięki naszym wysiłkom Wietnam ostatecznie ratyfikował konwencję MOP, dotyczącą rokowań zbiorowych, przeszedł fundamentalną reformę pracy oraz zobowiązał się do przyjęcia konkretnej mapy drogowej ratyfikacji i wdrożenia dwóch pozostałych konwencji dotyczących pracy przymusowej i wolności zrzeszania się. Przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego została poszerzona i nawiązany został stały dialog na temat praw człowieka, przy aktywnym udziale Parlamentu Europejskiego. Bez umowy o wolnym handlu żadne z tych osiągnięć nie byłoby w zasięgu ręki. Strategia Willy'ego Brandta - „przemiana poprzez zbliżenie” - znów przynosi owoce. Dla nas praca dopiero się zaczyna. Będziemy ściśle monitorować sytuację w terenie oraz pracować na rzecz pozytywnych zmian w drodze dialogu, szczególnie w dziedzinie praw człowieka i sytuacji więźniów politycznych. 

Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. handlu powiedziała:

- Dla nas, Socjalistów i Demokratów, handel jest narzędziem, które ma poprawić życie ludzi, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Chcemy, aby umowy handlowe przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu zatrudnienia, lepszej ochrony pracowników i praw człowieka. Naszym celem jest budowanie mostów, a nie murów, aby powstrzymać obniżanie standardów i doprowadzić do ich podniesienia. Od czasu ACTA krok po kroku sprawiliśmy, że polityka handlowa UE staje się coraz bardziej postępowa, przejrzysta i sprawiedliwa. Umowa handlowa z Wietnamem poprawi sytuację milionów pracowników w Wietnamie. Chcemy zapewnić ten postęp i nadal go rozwijać. 

Uwaga dla wydawcy:

Pod przewodnictwem sprawozdawczyni pomocniczej Grupy S&D, Jude Kirton-Darling i przewodniczącego Komisji Handlu (INTA), Bernda Langego, Parlament Europejski zaapelował do wietnamskiego rządu o dalsze zaangażowanie w tej kwestii. Chodzi o dokonanie postępu między innymi w następujących dziedzinach:

• Reforma wietnamskiego kodeksu pracy została ratyfikowana 20 listopada 2019 roku

• Szczegółowy plan działania zarówno w zakresie wdrażania prawa pracy, jak i ratyfikacji pozostałych konwencji MOP

• Ratyfikacja konwencji MOP nr 98 (rokowania zbiorowe) w czerwcu 2019 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 105 (praca przymusowa), zaplanowana na czerwiec 2020 roku

• Ratyfikacja Konwencji MOP nr 87 (wolność zrzeszania się) do 2023 roku

• Zobowiązanie ze strony Komisji Europejskiej do ścisłego monitorowania wdrażania umów, a w szczególności zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju oraz do wspierania dalszych reform

• Silna reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego w Wewnętrznej Grupie Doradczej

• Ścisłe zaangażowanie delegatury UE i ambasad w monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka

Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem (FTA) i umowa o ochronie inwestycji (IPA) zostały podpisane w Hanoi w dniu 30 czerwca 2019 roku, a przekazano je do Parlamentu w celu uzyskania zgody w dniu 1 lipca 2019 roku. Parlament Europejski głosował dziś za przyjęciem FTA i IPA. Umowa o wolnym handlu wejdzie w życie miesiąc po tym, jak Wietnam i UE powiadomią się wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych. IPA będzie musiała jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
LANGE Bernd

LANGE Bernd

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dzięki zaktualizowanemu rozporządzeniu w sprawie egzekwowania praw, UE będzie mogła lepiej chronić nasze interesy handlowe

Komunikat prasowy

Wzajemne uznawanie oznaczeń geograficznych jest obiecującym sygnałem dla współpracy UE-Chiny

Komunikat prasowy

Bernd Lange: Dzisiejsze porozumienie w sprawie towarów podwójnego zastosowania to przełom w kwestii praw człowieka w dziedzinie handlu