Podziel się:

Eurodeputowani Grupy S&D wezwali dziś Komisję Europejską do zapewnienia lepszej ochrony wolności prasy i sztuki podczas wydarzenia online, zorganizowanego pod hasłem „Atak na wolność mediów i wolność artystyczną. Europa musi podjąć pilne działania!

We wspólnym oświadczeniu eurodeputowana Petra Kammerevert, rzeczniczka Grupy S&D ds. kultury; eurodeputowany Domènec Ruiz Devesa, eurodeputowana Klara Dobrev i eurodeputowana Elena Yoncheva oświadczyli:

- Wolność mediów i wolność artystyczna nie są pustymi frazesami. Są one kamieniem węgielnym zdrowego społeczeństwa i funkcjonującej demokracji, z naciskiem na słowo „funkcjonująca”. Tylko wtedy, kiedy te dwa podstawowe prawa są wypełnione znaczeniem i są swobodnie używane, media i sztuka mogą działać jako najważniejsze narzędzie korekty demokracji. Niestety, w minionym roku pandemii byliśmy świadkami tego, że ponownie nasiliły się ataki na media i prasę. Niezależnie od tego, czy dzieje się to otwarcie na ulicach - czy też pośrednio w ramach zmian strukturalnych lub polityki podatkowej - wolność mediów jest zagrożona w całej Europie i musimy pilnie znaleźć skuteczne sposoby lepszej ochrony niezależnej prasy i mediów.

- Chcielibyśmy podkreślić, że ataki te zdarzają się nie tylko w jednej części UE, ale są one niestety zjawiskiem prawie powszechnym. Dzieje się to jednak z bardzo różnym nasileniem; widzimy, jak te podstawowe wolności są demontowane przez rządy przez całe lata, jak ma to miejsce na Węgrzech czy w Polsce.

- Ale nie tylko media muszą być w stanie relacjonować wydarzenia bez ograniczeń; twórcy i artyści wszystkich form sztuki muszą również mieć możliwość wyrażania i wykonywania swojej sztuki bez obawy przed represjami lub spodziewaną autocenzurą. W jeszcze większym stopniu dotyczy to sztuki skierowanej przeciwko rządom i ich działaniom! Wolność artystyczna jest formą wolności słowa, dlatego też jej granice należy interpretować szeroko. Stąd też na szczególną uwagę zasługują wyrażenia artystyczne, takie jak satyra.

- Grupa S&D pracuje we wszystkich komisjach nad wnioskami legislacyjnymi, aby skłonić Komisję Europejską do dalszego rozwijania tej dziedziny. Zaproponowaliśmy już w Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE), aby w budżecie na 2022 rok w szczególny sposób uwzględniona została ochrona artystów. Musimy wyraźniej powiązać wolność artystyczną z mechanizmem praworządności. Być może nadszedł także czas na silne finansowanie na szczeblu UE, które pozwoli nam wspierać artystów, instytucje i społeczeństwa obywatelskie, których funkcjonowanie ogranicza i utrudnia klimat polityczny.

- Fakty już znamy, teraz musimy zacząć działać. Nasze wydarzenie pod hasłem „Atak na wolność mediów i wolność artystyczną” stanowiło sygnał alarmowy. Teraz do Komisji Europejskiej należy dotrzymanie obietnicy w postaci przedstawienia kompleksowego „Planu działania na rzecz demokracji” oraz w postaci działań jako strażnika Traktatów, które jasno stanowią, że wolność słowa jest nienaruszalna. Musimy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, aby uwolnić Europę od tej pandemii cenzury oraz ataków na media i sztukę.

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy
RUIZ DEVESA Domènec

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania
DOBREV Klára

DOBREV Klára

Członek
Węgry
YONCHEVA Elena

YONCHEVA Elena

Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności