Podziel się:

Socjaliści i Demokraci potwierdzili swoje poparcie dla europejskich programów, które tworzą wysokiej jakości, niedyskryminujące miejsca pracy, zgodnie z Zielonym Ładem. W ramach wspólnego głosowania w Komisji Budżetowej oraz Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, Grupa S&D wezwała do zwiększenia środków na program InvestEU, który jest jedną z 15 flagowych inicjatyw Parlamentu Europejskiego, uwzględnionych w negocjacjach w sprawie WRF.

Eurodeputowana Irene Tinagli, negocjatorka Grupy S&D ds. sprawozdania w tej sprawie, powiedziała:

- Poziom ambicji zawarty w tym sprawozdaniu jest niezwykle wysoki, zarówno pod względem wielkości inwestycji do uruchomienia, jak i ich jakości. W centrum uwagi znajdują się kwestie społeczne i środowiskowe, a także potrzeba wykorzystania InvestEU do zadań początkowo przewidzianych dla Instrumentu Wspierania Wypłacalności, który w lipcu został niestety wykreślony przez Radę Europejską. Szczególną uwagę zwrócono na sektory najbardziej potrzebujące wsparcia, takie jak turystyka, kultura i infrastruktura społeczna. Kobiety w większym stopniu niż inni cierpią z powodu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, dlatego też chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na projekty, w których kobiety są wśród promotorów lub beneficjentów. Teraz naprawdę mam nadzieję, że posiedzenie plenarne potwierdzi swoje poparcie dla tego sprawozdania, a także potwierdzi ubiegłoroczne głosowanie za większym wkładem InvestEU w osiągnięcie ogólnego celu Unii w zakresie ochrony środowiska.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych, powiedział:

- Robimy krok naprzód w kierunku przyjęcia InvestEU. To ważna wiadomość, ponieważ oznacza ona, że ​​inwestycje mające na celu wsparcie europejskich przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, w tych trudnych czasach kryzysu będą już wkrótce dostępne. Ten mechanizm wspierania inwestycji, jak również cały unijny pakiet w zakresie odbudowy, ma kluczowe znaczenie dla wspierania odbudowy gospodarczej w całej Unii oraz dla zwiększenia liczby nowych miejsc pracy wysokiej jakości, cyfryzacji, zrównoważonych inwestycji w infrastrukturę, innowacji, badań i rozwoju strategicznych przedsiębiorstw.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu oraz sprawozdawczyni posiłkowa ds. sprawozdania w tej sprawie, powiedziała:

- Grupa S&D zdołała zapewnić solidne i poważne finansowanie dla tego niezwykle ważnego funduszu, który ma na celu ożywienie inwestycji w UE, tj. od 24 do 91 mld euro, głównie ze środków Next Generation EU. Zagwarantowaliśmy, że może on wnieść wkład do planów w zakresie odporności i odbudowy, przyjętych przez państwa członkowskie. Zapewniliśmy również, że może on zapewnić wsparcie w zakresie wypłacalności przedsiębiorstwom borykającym się z trudnościami z powodu pandemii Covid-19, przywracając do życia wniosek, który Rada Europejska wyrzuciła w lipcu do kosza, co uczyniła kierując się w dalszym ciągu niezrozumiałymi powodami.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
TINAGLI Irene

TINAGLI Irene

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim

Komunikat prasowy

Udało nam się! Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kolejny siedmioletni budżet UE