Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim będzie głosować za przyjęciem sprawozdań, które wzywają do zapewnienia rzeczywistego dostępu obywateli UE do wymiaru sprawiedliwości oraz przyjęcia skutecznego systemu własności intelektualnej, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję.

Podczas dzisiejszej wspólnej debaty eurodeputowani z Grupy S&D poprą jasne przepisy i sprawiedliwe odszkodowania w ramach systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję. Z kolei w ramach praw własności intelektualnej w dziedzinie sztucznej inteligencji, Grupa S&D popiera system, który promuje innowacje, chroniąc jednocześnie prawa wynalazców i twórców. Ostateczne głosowania w tych sprawach odbędą się we wtorek.

Evelyne Gebhardt, sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję, powiedziała:

- Wprowadzając system odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję, pragniemy zapewnić Europejczyków, że mogą mieć zaufanie do nowych technologii. W przypadku poniesienia szkody, chcemy również zagwarantować sprawiedliwe odszkodowania i skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla obywateli i konsumentów w całej UE. Wraz z pojawieniem się nowych technologii cyfrowych, co doprowadziło do wzrostu liczby nowych rodzajów szkód, nasza grupa polityczna ciężko walczyła o uwzględnienie odszkodowań za szkody niematerialne spowodowane przez zastosowania sztucznej inteligencji. Chcemy na przykład zapewnić odszkodowania za szkody dla dóbr osobistych, a także szkody spowodowane w wyniku dyskryminacji ze względu na płeć, stan zdrowia, pochodzenie etniczne lub wyznanie ofiary.

- Zabiegaliśmy o to, aby stanowisko Parlamentu zawierało rygorystyczny system odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję o wysokim ryzyku oraz całkowite odwrócenie ciężaru dowodu na korzyść strony poszkodowanej za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję o niskim ryzyku. W przypadku technologii sztucznej inteligencji zwykli użytkownicy nie są w stanie zidentyfikować związku przyczynowego pomiędzy krzywdą a szkodą. Nie chcemy, aby konsumenci znaleźli się w sytuacji, w której zmuszeni będą udowadniać, w jaki sposób błąd w technologii był przyczyną odniesionych przez nich szkód. Dlatego też odpowiedzialność należy ustalić na podstawie tego, jaką kontrolę posiada dana strona nad ryzykiem operacji, przy czym główna odpowiedzialność spoczywać powinna na producentach i twórcach. Ustanawiając jasne przepisy dotyczące roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do operatorów systemów sztucznej inteligencji, chcemy zagwarantować, aby zlikwidowane zostały wszelkie możliwe luki prawne, tak aby ochrona obywateli była pełna, jeśli chodzi o technologie sztucznej inteligencji.

Tiemo Wölken, koordynator Grupy S&D w Komisji JURI i sprawozdawca pomocniczy Grupy S&D ds. praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji, powiedział:

- Aby UE stała się światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, potrzebujemy skutecznego systemu własności intelektualnej, żeby promować innowacje i dzielenie się danymi, a jednocześnie chronić ludzką twórczość i wynalazczość. Z pomocą sztucznej inteligencji nieustannie rozwijamy technologie i twórczą pracę. Nie jest to jednak to samo, co kreacja generowana autonomicznie przez sztuczną inteligencję. Mając to na uwadze, chcemy mieć pewność, że prawa własności intelektualnej twórców będących ludźmi będą w pełni chronione, a zasada oryginalności w ludzkich dziełach będzie w pełni przestrzegana. Jednocześnie rola danych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji w UE, dlatego też uważamy, że dane te muszą być udostępniane i dostępne, a nie być własnością, aby zapewnić rozwój technologii poza zasięgiem ograniczonej liczby gigantów technologicznych. Unijny system praw własności intelektualnej powinien zapewniać jedno i drugie.

W ramach wspólnej debaty na temat sztucznej inteligencji w porządku obrad na sesji plenarnej znajduje się również sprawozdanie legislacyjne, którego autorem jest sprawozdawca Grupy S&D, Ibán Garcia del Blanco w sprawie wiążących standardów etycznych. Ostateczne głosowanie w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji odbędzie się również we wtorek.

Zaangażowani europosłowie

WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
GEBHARDT Evelyne
GEBHARDT Evelyne
Członkini
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian