Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przyjęli dziś z zadowoleniem prezentację wytycznych, dotyczących wzmocnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Wnioski te stanowią odpowiedź na postulaty Grupy przedstawione w rezolucji przyjętej w ubiegłym miesiącu przez Parlament Europejski. Wytyczne te zapewnią przejrzystość w kontekście niedawnym pojawieniem się ognisk COVID-19 w kilku rzeźniach w całej UE, co dotknęło pracowników sezonowych; potrzebne są jednak wzmocnione przepisy na szczeblu krajowym i europejskim, aby raz na zawsze chronić pracowników transgranicznych i sezonowych.

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych, powiedziała:

- Niedopuszczalne warunki pracy i życia pracowników transgranicznych i sezonowych w Europie wciąż nie uległy zmianie. Kryzys związany z pandemią COVID-19 ponownie rzucił na to światło; tym razem nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Z własnych obserwacji wiem, że pracownicy transgraniczni są zmuszeni dzielić pokoje i płacić wygórowane ceny za brudne zakwaterowanie.

- Komisja słusznie domaga się uregulowania standardów dotyczących godziwych warunków mieszkaniowych bez potrącania czynszu, a państwa członkowskie muszą obecnie wprowadzić to w życie. Potrzebujemy zmian strukturalnych w całym łańcuchu dostaw, również na szczeblu europejskim. Dlatego też dyrektywa w sprawie pracy tymczasowej wymaga rewizji, aby skończyć z przenoszeniem odpowiedzialności. Komisarz Schmit ma całkowitą rację, jeśli chodzi o to, że potrzeba znacznie lepszego egzekwowania przepisów. Państwa członkowskie muszą natychmiast zwiększyć liczbę inspektorów.

Gabriele Bischoff, negocjatorka Grupy S&D ds. zabezpieczenia społecznego, powiedziała:

- Dobrze, że Komisja potwierdza prawa pracowników sezonowych, ale to nie wystarczy bez lepszej kontroli i egzekwowania odpowiednich przepisów. Dlatego też jest rzeczą oczywistą, że Europejski Urząd ds. Pracy potrzebuje większych środków i kompetencji, jeśli naprawdę chcemy powstrzymać oszustwa i łamanie prawa UE. Europejski numer ubezpieczenia społecznego może pomóc w tej kwestii i zapewnić pewność prawa pracownikom i przedsiębiorstwom. Potrzebujemy również niezależnych punktów kontaktowych; musimy także zagwarantować, by pracownicy ci mogli składać skargi, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym się znajdują.

- Państwa członkowskie muszą zapewnić, by ich systemy zabezpieczenia społecznego były stabilne, godne zaufania i odporne na kryzysy, a UE ustanowiła wspólne przepisy w zakresie ochrony praw do zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się w Europie. Dlatego też liczymy na szybkie zawarcie porozumienia w sprawie przeglądu rozporządzeń dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego w celu zagwarantowania wszystkim obywatelom UE sprawiedliwej mobilności i ochrony socjalnej.

Uwaga dla wydawców:

Agnes Jongerius i Gabriele Bischoff negocjowały w imieniu Grupy S&D rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w UE.

 


 

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
BISCHOFF Gabriele

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia