Podziel się:

Zabierając głos przed dzisiejszą debatą i głosowaniem nad rezolucją w Parlamencie Europejskim w sprawie lepszej ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych, zwłaszcza w kontekście kryzysu wywołanego COVID-19, Agnes Jongerius, eurodeputowana S&D i rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia, powiedziała:

- Jako kluczowa siła robocza w gospodarstwach i rzeźniach, pracownicy transgraniczni i sezonowi zapewnili, że podczas kwarantanny mieliśmy na stołach świeżą żywność, ale zbyt często odmawia się im podstawowych praw pracowniczych i socjalnych. Liczne przypadki zakażeń COVID-19 w branży rolno-spożywczej ujawniły brak środków ochronnych i wykorzystywanie pracowników. Tylko wczorajszy nowy skandal w największej rzeźni w Europie, gdzie doszło do setek nowych zakażeń, rzuca światło na złe warunki pracy, brak bezpiecznego transportu i godziwego zakwaterowania, gdzie „dystans społeczny” jest nieosiągalnym luksusem. Pracowników nie można traktować jak artykuły jednorazowego użytku.

- Musi istnieć możliwość pociągania do odpowiedzialności pracodawców i agencji pracy tymczasowej za ich niewłaściwe postępowanie. Potrzebujemy jasnych warunków w zakresie tworzenia agencji pracy tymczasowej i znacznie silniejszego egzekwowania prawa przez wzmocnione inspekcje pracy w państwach członkowskich. Pracownicy zasługują na równe traktowanie i równe wynagrodzenie w miejscu pracy. Oczekujemy, że Komisja dokona przeglądu obowiązujących dyrektyw oraz zaproponuje kompleksowe wytyczne w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników sezonowych i transgranicznych oraz zagwarantowania im bezpieczeństwa.

Gabriele Bischoff, eurodeputowana S&D, odpowiedzialna za koordynację zabezpieczenia społecznego, powiedziała:

- Swoboda mieszkania i pracy w innym kraju UE jest filarem naszej Unii Europejskiej. Ale mobilność siły roboczej musi być nie tylko swobodna, ale także sprawiedliwa. Zbyt wielu spośród 1,9 miliona pracowników delegowanych i 2,3 miliona pracowników transgranicznych w Europie odmawia się zagwarantowanych praw pracowniczych i socjalnych. Aby zaradzić tej niesprawiedliwej sytuacji, Europejska Agencja Pracy musi odegrać w pełni swoją rolę, szczególnie w zakresie inspekcji pracy w miejscach pracy oraz w dziedzinie zgłaszania nadużyć. Wzywamy państwa członkowskie do pilnego zakończenia negocjacji w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego. Tylko dzięki nowoczesnym i dostosowanym do celu przepisom oraz europejskiemu numerowi ubezpieczenia społecznego możemy położyć kres oszustwom socjalnym i wykorzystywaniu mobilnych pracowników. 

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
BISCHOFF Gabriele

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Postępowcy rozpoczynają tydzień wydarzeń, aby zaapelować do UE o zapewnienie mieszkań dla wszystkich

Komunikat prasowy

Każdy zasługuje na miejsce, które można nazwać domem - mówi Grupa S&D, dążąc do zapewnienia godnych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich

Komunikat prasowy

Głosowanie w sprawie prawa do bycia offline jest sprawdzianem gotowości konserwatystów do dostosowania praw pracowników do ery cyfrowej