Podziel się:

Parlament Europejski dał dziś zielone światło dla utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia (European Labour Authority, ELA), aby wyeliminować problem wykorzystywania pracowników, zwalczać zjawisko pracy nierejestrowanej oraz zapewnić sprawiedliwą mobilność pracownikom w całej Europie. Jest to wielki sukces dla Socjalistów i Demokratów, którzy wzywali do utworzenia tego typu organu od lat. Urząd rozpocznie działalność w 2019 r., a do 2024 r. ma osiągnąć pełną zdolność operacyjną, zatrudniając 144 pracowników.

Europoseł z Grupy S&D i negocjator w sprawie Europejskiego Urzędu ds. Zatrudnienia, Georgi Pirinski, powiedział:

-       W Europie żyje obecnie ponad 20 milionów pracowników mobilnych, więc kwestie ochrony praw pracowniczych i socjalnych oraz zapewniania sprawiedliwej mobilności są ogromnie ważne. Umowa zawarta w sprawie ELA pozwoli na dostarczenie istotnej wartości dodanej na poziomie unijnym w zakresie bezwzględnego stosowania i egzekwowania unijnego prawa pracy, aby pomóc zwalczać wykorzystywanie pracowników, pracę nierejestrowaną oraz współczesne niewolnictwo. 17 milionów pracowników pracujących w innym państwie członkowskim niż ich państwo pochodzenia będzie od dziś cieszyć się lepszą ochroną.  

-       My, Grupa S&D, zdołaliśmy włączyć partnerów społecznych z poziomu europejskiego do Zarządu organizacji, jak też zapewnić partnerom społecznym na poziomie krajowym bezpośredni dostęp do ELA, pozwalając w ten sposób, aby te osoby zwiększyły dzięki swojemu bezpośredniemu doświadczeniu i wiedzy o stosunkach pracy efektywność nowego urzędu. Od wielu lat nalegamy już usilnie na utworzenie tego rodzaju organu, więc uważamy powstanie ELA za wielki sukces dla naszej Grupy.  

Rzeczniczka Grupy S&D ds. społecznych i zatrudnienia, europosłanka Agnes Jongerius, powiedziała: 

-       Jestem bardzo zadowolona z wyniku dzisiejszego głosowania – jest to ważny krok w zapobieganiu oszustwom i nadużyciom. Zawsze powtarzaliśmy, że nie wystarczy tworzenie dobrych praw na poziomie europejskim. Musimy także zapewnić, że prawa te są odpowiednio wdrażane, stosowane oraz następnie egzekwowane. Europejski Urząd ds. Zatrudnienia został stworzony właśnie w tych celach i ma on pomóc nam walczyć z wykorzystywaniem pracowników w Europie. 

-       Z całego serca wierzę, że ELA będzie śledzić sytuację „w terenie”. Grupa S&D zagwarantowała dziś w trakcie głosowania, że pracownicy i związki zawodowe będą mogli zgłaszać konkretne przypadki nadużyć i wykorzystywania bezpośrednio do ELA. Urząd będzie koordynować i wspierać formalne kontrole pracy, opierając się na zasadzie współpracy między władzami krajowymi. Teraz pozostało nam czekać, aż ELA rozpocznie działalność – im szybciej, tym lepiej.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych