Podziel się:

Dziś wieczorem na posiedzeniu swojej Grupy Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim zainaugurowali drugą edycję swojej Inicjatywy Progressive Society. W ramach tej inicjatywy Grupa ponownie powołała Niezależną Komisję ds. Zrównoważonej Równości, grupę 26 wybitnych postępowych myślicieli, której przewodniczą wspólnie były premier Danii, Poul Nyrup Rasmussen i wicepremier Hiszpanii, Teresa Ribera. Jej pierwszy raport na temat zrównoważonej równości w znacznym stopniu wpłynął na prace i stanowisko Grupy S&D w ramach negocjacji w sprawie zatwierdzenia nowej Komisji Europejskiej, a tym samym pozostawił znaczący ślad w programie politycznym Komisji.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Opierając się na sukcesie pierwszego raportu na temat zrównoważonej równości, który pozostawił wyraźny ślad w programie prac Komisji Europejskiej, postanowiliśmy ożywić naszą Inicjatywę Progressive Society. Spośród 110 średnio- i długoterminowych zaleceń, 60 zostało włączonych do programu prac Komisji w następstwie naszych negocjacji z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i w wyniku naszych warunków zatwierdzenia jej kolegium komisarzy. Obejmują one Europejski Zielony Ład, plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy oraz reformę europejskiego semestru, aby uwzględnić w nim cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

- Nowe czasy wymagają nowych polityk. Pandemia Covid-19 jest zarówno bodźcem, jak i szansą przyspieszenia przejścia na nowy paradygmat, który zapewni zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu odbudowę, torując drogę dla neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla społeczeństwa, opartego na równości, sprawiedliwości i integracji. Patchwork nie zadziała. Potrzebujemy gruntownego przeglądu systemu, ponieważ wszystkie obszary polityki są ze sobą powiązane i nie możemy chronić środowiska bez silnego filaru społecznego. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak niesprawiedliwy i nieludzki stał się kapitalizm, wykorzystując planetę do granic jej możliwości i rozrywając społeczną tkankę naszych społeczeństw. Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan.

Eric Andrieu, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za finansowanie lepszej i bardziej sprawiedliwej Europy, a także za Inicjatywę Progressive Society, powiedział:

- W świetle kryzysu klimatycznego oraz społecznych i ekonomicznych skutków kryzysu, związanego z pandemią Covid-19 zdecydowaliśmy się ożywić Inicjatywę Progressive Society, poszerzając i wzbogacając pierwszy raport, aby odpowiedzieć na najpilniejsze problemy naszych czasów. Pod przewodnictwem byłego premiera Danii, Poula Nyrupa Rasmussena i wicepremier Hiszpanii, Teresy Ribery, będziemy współpracować z nowymi ekspertami i opracujemy nowy raport polityczny, który zostanie opublikowany do czerwca 2021 roku. Ponieważ decyzje w naszej Grupie podejmowane są w bardziej inkluzywny i partycypacyjny sposób, przed publikacją raportu skonsultujemy się z szerokim gronem interesariuszy, w tym z organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi. Nasza grupa polityczna zapewni, aby nowe zalecenia znalazły się w śródokresowym przeglądzie Komisji. Naszym celem jest wyciągnięcie wniosków z obecnego kryzysu związanego z pandemią Covid-19, który zaostrza wyzwania, o jakich była mowa już w pierwszym raporcie, a także opracowanie jeszcze bardziej kompleksowej i przyszłościowej strategii obrony zrównoważonego dobrobytu naszych obywateli i planety.

Uwaga dla wydawcy:

Raport Niezależnej Komisji ds. Zrównoważonej Równości za rok 2018 można znaleźć tutaj; tabelę przedstawiającą szczegółowo realizację jej zaleceń przez Komisję można znaleźć tutaj; a listę 26 postępowych myślicieli, którzy tworzą panel ekspertów drugiej edycji Inicjatywy Progressive Society można znaleźć tutaj.

Powiązane dokumenty

Sustainable Equality - Analysis of the impact of the 110 policy recommendations issued as part of the first ICSE report on EU policy

The Independent Commission for Sustainable Equality – members

2018 Report of the Independent Commission for Sustainable Equality

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Strategia farmaceutyczna dla Europy, zaproponowana przez Komisję, to kolejny krok do zapewnienia dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową