Podziel się:

W reakcji na dzisiejsze głosowanie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego nad rozporządzeniem w sprawie planów strategicznych WPR Grupa S&D zwraca uwagę na niedoskonałości projektu sprawozdania, popartego dziś przez konserwatywno-liberalną większość i ujawniającego jeszcze mniej ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska niż wniosek Komisji. 

Sprawozdawca cień ds. rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR i posłanka S&D, Maria Noichl, powiedziała: 

- Niniejszy wniosek wyszedł od konserwatywnego komisarza, a dodatkowo zepsuła go konserwatywno-liberalna większość w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niwecząc wysiłki naszej i innych grup na rzecz nadania wnioskowi bardziej postępowego charakteru w prowadzonych przez tygodnie negocjacjach.  

  •        Udało nam się zawrzeć kompromis w przypadku ponad 100 artykułów, jednak w pewnych kwestiach wyniki nie są satysfakcjonujące, zwłaszcza jeśli chodzi o nagradzanie rolników za używanie bardziej zrównoważonych metod produkcji oraz za zwiększanie dostaw dóbr publicznych. Jest dla nas jasne, że obywatele chcą zmian na polach i łąkach Europy, wprowadzanych dzięki bardziej zrównoważonej środowiskowo i przyjaznej dla zwierząt WPR, która dostarcza dóbr publicznych w zamian za pieniądze podatników. Niestety Grupy PPE i ALDE widzą sprawę inaczej, przez co starały się one podważyć zobowiązania rolników wobec środowiska. Dokument w swojej obecnej postaci nie spełnia nawet wymogów środowiskowych proponowanych przez Komisję.  
  •        Grupa S&D od początku trzyma się stanowiska, że płatności podstawowe, które wysyłane są odbiorcom bez uprzedniego sprawdzenia ich potrzeb gospodarczych, powinny zostać ograniczone do niższego poziomu, aby zagwarantować sprawiedliwsze podejście w tym zakresie. Nasza Grupa chce upewnić się, że fundusze publiczne będą docierały do tych, którzy naprawdę ich potrzebują, jak też że zostaną użyte jako zachęta do dostarczania dóbr publicznych.  

- Chcieliśmy wyższych funduszy na środki mające na celu zapewnianie tych dóbr publicznych – w szczególności na programy ekologiczne – jednak Grupy PPE i EKR nie były tym zainteresowane.  

Koordynator z Grupy S&D w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nicola Caputo, dodał:

- Nowa WPR powinna być skupiona na wspieraniu małych, zrównoważonych ekologicznie producentów oraz na zachęcaniu młodych rolników do zajęcia się rolnictwem zawodowo. Takie powinny być nasze priorytety.  

  •        Małe gospodarstwa rolne podupadają, a duże wciąż rosną – UE straciła już około 30% swoich gospodarstw rolnych od 2003 r. Likwidacja tak wielu gospodarstw wiąże się z tym, że zatrważający odsetek, tj. 72% wszystkich europejskich produktów zwierzęcych pochodzi z największych i najbardziej szkodliwych dl środowiska typów gospodarstw. WPR sprzyjała temu trendowi. Pracując nad reformą wspólnej polityki rolnej, Grupa S&D próbowała powstrzymać propagowanie wspieranego przez Grupy PPE i EKR modelu chowu przemysłowego, w szczególności poprzez ograniczenie wypłat dla dużych gospodarstw do 60 000 EUR i przekazanie oszczędności małym gospodarstwom.  
  •        Rządom może z początku podobać się możliwość sprawowania większej kontroli dzięki planom krajowym, jednak w perspektywie długofalowej wycofywane się ze wspólnego podejścia może tylko doprowadzić do niszczenia rolnictwa w Europie, jeśli nie ustanowimy wyraźnych wspólnych ram prawnych. Parlament Europejski będzie musiał upewnić się, że ten wspólnotowy charakter rolnictwa zostanie zachowany w dalszych negocjacjach. Członkowie naszej Grupy w przyszłej kadencji będą aktywnie uczestniczyć w tych negocjacjach oraz odegrają wszechstronną rolę w dyskusjach, reprezentując progresywną część Parlamentu.

Zaangażowani europosłowie

NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Dzięki Grupie S&D nowa Wspólna Polityka Rolna będzie bardziej ekologiczna i będzie ona miała czerwone serce

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Rolnicy potrzebują wsparcia, aby przejść na bardziej ekologiczną i zdrowszą produkcję żywności

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Dobra wiadomość! Zielone światło Parlamentu Europejskiego dla przyznania natychmiastowych, nowych środków finansowych na rozwój zrównoważonego rolnictwa