Podziel się:

Szybko zbliżamy się do punktu kryzysowego. Czas ucieka. W związku ze zbliżającą się konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu w Madrycie (COP25), Parlament Europejski musi natychmiast ogłosić stan zagrożenia klimatycznego oraz wywrzeć presję na państwa członkowskie i Komisję Europejską, aby wspólnie podjęły inicjatywę i zaproponowały podjęcie konkretnych działań, mających na celu odwrócenie tendencji w zakresie globalnego ocieplenia.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. Nowego Zielonego Ładu, Miriam Dalli powiedziała:

- Socjaliści i Demokraci nie przestaną walczyć o tę sprawę. Konferencja COP25 będzie stanowiła decydujący punkt zwrotny w walce ze zmianami klimatu. Po tym, jak prezydent USA, Donald Trump formalnie rozpoczął proces wycofywania się z porozumienia paryskiego, obywatele Europy i innych krajów zwracają się teraz do UE o wskazówki, w jakim kierunku zmierzamy.

- Po wczorajszym głosowaniu w Komisji Ochrony Środowiska PE w kwestii rezolucji w sprawie konferencji COP25, Grupa S&D przedstawi poprawkę, w której zwróci się do Parlamentu Europejskiego o ogłoszenie stanu zagrożenia klimatycznego. UE musi działać razem i dawać przykład w ramach międzynarodowych negocjacji klimatycznych za pomocą konkretnych działań i środków. 

- W rezolucji w sprawie konferencji COP25 Grupa S&D zwróciła się do UE o podniesienie ogólnogospodarczego celu redukcji krajowych emisji gazów cieplarnianych do 55% do roku 2030 w porównaniu do poziomów z roku 1990, aby osiągnąć neutralność węglową do roku 2050. 

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland powiedziała:

- Wczorajsze głosowanie jest ważnym krokiem do przyjęcia silnego i postępowego mandatu Parlamentu na konferencję COP25 w Madrycie. Ludzie na całym świecie domagają się podjęcia działań, mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych dla klimatu. Podzielamy poczucie, że jest to kwestia niecierpiąca zwłoki i walczymy o podjęcie przez UE bardziej zdecydowanych i natychmiastowych działań w celu złagodzenia kryzysu klimatycznego. Z doświadczenia wiemy, że Parlament Europejski odgrywa ważną rolę na konferencjach COP w kwestii nakłonienia stron do osiągnięcia ambitnych porozumień.

- UE dysponuje odpowiednimi środkami ekonomicznymi; ma również obowiązek dawania przykładu w ramach tego globalnego procesu. Pierwszym do tego krokiem jest podniesienie naszych celów klimatycznych do roku 2030. Dostosowując własne emisje do porozumienia paryskiego, możemy pokazać reszcie świata, że Nowy Zielony Ład jest nie tylko możliwy, ale że dysponuje on w rzeczywistości olbrzymim potencjałem społecznym. 

Sprawozdawca Grupy S&D ds. rezolucji w sprawie konferencji COP25, Mohammed Chahim powiedział:

- Mamy do czynienia ze stanem zagrożenia klimatycznego; musimy być ambitni i podjąć natychmiast odpowiednie działania. Europejczycy nie potrzebują od polityków więcej słów. Potrzebujemy konkretnych planów, aby zapewnić, że ta transformacja nie pozostawi nikogo z boku. Ważne jest, aby wszystkie sektory wniosły swój sprawiedliwy udział do realizacji celów porozumienia paryskiego. Dlatego też istotne jest, abyśmy przekształcili również sektory morski, lotniczy i rolniczy. 

Zaangażowani europosłowie

CHAHIM Mohammed
CHAHIM Mohammed
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności