Podziel się:

Grupa S&D poprze dziś rezolucję wzywającą maltańskie władze do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za tragiczną śmierć maltańskiej dziennikarki, Daphne Caruany Galizii.

Grupa wyraża również uznanie z racji toczących się obecnie dochodzeń, w ramach których wobec siedmiu osób toczy się aktualnie postępowanie sądowe oraz z racji istotnych reform wprowadzanych przez maltański rząd w celu usprawnienia systemu wymiaru sprawiedliwości. Reformy te zostały przyjęte z zadowoleniem przez Komisję Wenecką Rady Europy i Komisję Europejską, a także zostały poparte orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z ubiegłego tygodnia.

Zdaniem Grupy S&D, wszędzie tam, gdzie dochodzi do naruszenia prawa, ponosimy wspólną odpowiedzialność za zapewnienie ludziom zaufania do demokracji i praworządności. Eurodeputowani mają obowiązek chronić i stać na straży demokracji, praw podstawowych i praworządności w całej Europie. Ale musimy również uznać konstruktywną współpracę, której doświadczyliśmy ze strony maltańskiego rządu oraz przyznać, że konsultacje te skutkują pozytywnymi reformami.

Eurodeputowana S&D, Katarina Barley, członkini grupy monitorującej ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych, powiedziała:

- Musi zostać wymierzona sprawiedliwość za szokujące morderstwo Daphne Caruany Galizii, a wszyscy sprawcy i ich wspólnicy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Świadomość, że dziennikarze są mordowani w Unii Europejskiej za wykonywanie swojej pracy, wywołuje ból. Stworzyliśmy nagrodę im. Daphne Caruany Galizii w Parlamencie Europejskim, aby uhonorować jej życie i pracę, a dzisiejsze głosowanie jest zgodne z naszym zobowiązaniem. Popieramy toczące się niezależne dochodzenie i musimy pozwolić maltańskim władzom na wykonanie pracy, aby prawda mogła wyjść na jaw. Na zaproszenie maltańskiego rządu zaangażowanie ze strony Europolu i FBI pomogło jeszcze bardziej wzmocnić dochodzenie.

- Parlament Europejski jest gorącym orędownikiem praworządności w Europie i mamy obowiązek wypowiadać się wszędzie tam, gdzie doszło do naruszeń podstawowych wartości UE. Jest to również integralną częścią naszych działań w zakresie monitorowania sytuacji w zakresie praworządności, aby potwierdzić dokonane postępy; powinniśmy także przyjąć z zadowoleniem reformy, które wzmacniają praworządność, w szczególności wtedy, kiedy są one bezpośrednim wynikiem naszych apeli o podjęcie działań w tej dziedzinie, wygłoszonych w tej Izbie.

- W ubiegłym roku, w pierwszym rocznym sprawozdaniu na temat praworządności, Komisja Europejska uznała „znaczące reformy” systemu kontroli i równowagi w maltańskim systemie wymiaru sprawiedliwości, podczas gdy Komisja Wenecka przyjęła ciepło te reformy jako „ważny krok we właściwym kierunku”. Nie dalej, jak w ubiegłym tygodniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że reformy sądownictwa na Malcie wzmocniły niezależność sądów; są one zatem zgodne z prawem UE.

- Żaden członek parlamentarnej grupy monitorującej ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych nie może zaprzeczyć podejściu polegającemu na współpracy, jakiego doświadczyliśmy osobiście podczas pracy z nowym maltańskim rządem. Rząd ten wziął udział w wielu długich i szczegółowych sesjach pytań i odpowiedzi z udziałem eurodeputowanych, włącznie z premierem. Wszyscy obecni wtedy, kiedy inny premier niedawno odłączył się od łącza wideo po zaledwie kilku minutach, nie odpowiadając na żadne pytania, zgodzą się, że nie zawsze cieszymy się takim poziomem gotowości do poddania się kontroli i chęci współpracy, jakim wykazał się maltański rząd.

Zaangażowani europosłowie

BARLEY Katarina
BARLEY Katarina
Członkini
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian