Podziel się:

Socjaliści i Demokraci przewodzą wysiłkom Parlamentu Europejskiego, zmierzającym do wezwania do podjęcia dalszych działań w celu zwalczania handlu ludźmi, straszliwej zbrodni, której ofiarami padają w szczególności kobiety i dzieci. Ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza będące przedmiotem wykorzystywania seksualnego, to często osoby bardzo bezbronne, które wymagają znaczącego wsparcia. Podkreślając kluczową rolę, jaką odgrywa płeć w tym przestępstwie, eurodeputowani pragną zaktualizować dyrektywę w sprawie zwalczania handlu ludźmi, aby zapewnić lepszą ochronę ofiar i położyć kres bezkarności handlarzy ludźmi w całej UE.

Eurodeputowany S&D, Juan Fernando López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i sprawozdawca, powiedział:

- Dyrektywa w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi obowiązuje w UE od 10 lat, ale nadszedł czas, aby zrewidować przepisy, aby lepiej zapobiegać handlowi ludźmi i zwalczać ten proceder w Europie. Prawie 75% wszystkich ofiar handlu ludźmi w UE stanowią kobiety i dziewczęta, a większość z nich pada ofiarami wykorzystywania seksualnego. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wykorzenić te straszne zbrodnie, popełniane na osobach znajdujących się w trudnej sytuacji, z których wiele to migranci lub osoby ubiegające się o azyl; jedna czwarta z nich to dzieci, które potrzebują uruchomienia silnych środków ochrony dzieci. Nadszedł czas na szczegółową zmianę dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi, tak aby korzystanie z usług świadczonych przez ofiary handlu ludźmi stało się przestępstwem. Państwa członkowskie muszą również zrobić więcej, aby udzielać wsparcia i ochrony ofiarom handlu ludźmi, na przykład poprzez zagwarantowanie dostępu do pomocy prawnej i proceduralnej oraz wsparcia psychologicznego i medycznego.

Maria Noichl, rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i sprawozdawczyni pomocnicza, powiedziała:

- Niezwykle ważne jest to, abyśmy wdrożyli zdecydowane środki przeciwko handlowi ludźmi w jego najniebezpieczniejszej postaci; chodzi o seksualne wykorzystywanie dziewcząt i kobiet. 78% wszystkich dzieci będących ofiarami handlu to dziewczęta, a 68% dorosłych ofiar to kobiety. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn umożliwiają wykorzystywanie seksualne. Nie wolno tolerować żadnych form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a popyt na kupowanie usług seksualnych należy drastycznie zmniejszyć. Żądamy wprowadzenia szkolenia uwzględniającego aspekt płci dla wszystkich osób mających do czynienia z handlem ludźmi oraz dostosowanego wsparcia dla ofiar wykorzystywania seksualnego we wszystkich państwach członkowskich.

Uwaga dla wydawców

Debata na temat wdrożenia dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi odbędzie się dziś wieczorem (poniedziałek, 8 lutego). Głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar odbędzie się we wtorek, 9 lutego.

Zaangażowani europosłowie

NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska
Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pandemia podkreśla potrzebę przyjęcia nowych, unijnych narzędzi, umożliwiających legalną migrację w celu podjęcia średnio i nisko płatnej pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

Nie dla zagranicznego finansowania organizacji walczących o zakaz aborcji w Europie!