Podziel się:

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel okazali dzisiaj solidarność w postaci wspólnego komunikatu w sprawie globalnej reakcji UE na pandemię COVID-19, który określa środki mające stawić czoła bezpośredniemu kryzysowi zdrowotnemu i wynikającym z niego potrzebom humanitarnym.

 

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann powiedział:

- Przyjmujemy z zadowoleniem wspólny komunikat w sprawie globalnej reakcji UE na pandemię COVID -19, przedstawiony przez Komisję Europejską, który z pewnością zmierza w dobrym kierunku.

- W czasach, gdy wszystkie główne podmioty globalne decydują się anulować lub odsunąć w czasie swój wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, Grupa S&D zdecydowanie popiera decyzję Komisji i państw członkowskich o przyznaniu około 20 miliardów euro zarówno na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, jak i na złagodzenie jego poważnych skutków społeczno-ekonomicznych.

- Priorytetem musi być teraz zajęcie się potrzebami nadzwyczajnymi i krótkoterminowymi potrzebami humanitarnymi, ale nie możemy zapominać o naszych wspólnych, długoterminowych celach gospodarczych i społecznych, zwracając przy tym szczególną uwagę na grupy najbardziej narażone, takie jak uchodźcy, migranci, a także osoby wewnętrznie przesiedlone oraz kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, które znajdowały się już wcześniej w niepewnej sytuacji.

- W związku z tym oczekujemy, że Komisja Europejska skoncentruje się również na potrzebie wspierania systemów edukacji, które mogą ulec załamaniu w wielu krajach. Edukacja publiczna dostępna dla wszystkich jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto niezwykle ważne jest, aby nikogo nie pozostawiać z boku dzięki środkom ochrony socjalnej, takim jak wsparcie dochodów lub łatwiejszy dostęp do kredytów, aby zapobiec załamaniu społecznemu i gospodarczemu.

 

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Spraw Zagranicznych, Tonino Picula powiedział:

- UE jest globalnym podmiotem i musimy działać w duchu szczerego multilateralizmu i ścisłej współpracy z kluczowymi globalnymi instytucjami, takimi jak ONZ i G20, aby pomóc naszym międzynarodowym partnerom, w tym przede wszystkim naszym afrykańskim przyjaciołom, stawić czoła tej straszliwej, globalnej pandemii. Kryzys związany z pandemią COVID-19 dramatycznie uderzył w europejskie społeczeństwa i gospodarki, powodując tysiące ofiar śmiertelnych i zagrażając przyszłemu wzrostowi gospodarczemu. Rozprzestrzenianie się koronawirusa w najbiedniejszych obszarach i krajach grozi ogromnym obciążeniem i tak już niepewnego życia i gospodarek najbardziej narażonych osób. Nie możemy pozostać na to obojętni, dlatego też, pomimo trudnych czasów, doceniamy wysiłki podjęte dziś przez Komisję Europejską.

- Nacisk na wspieranie systemów opieki zdrowotnej na Bałkanach Zachodnich, w południowym i wschodnim sąsiedztwie, w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej, ma szczególne znaczenie zarówno dla interesów UE, jak i dla jej globalnego kręgosłupa moralnego. Wzywamy również wszystkie podmioty międzynarodowe do przeglądu i ponownej oceny wszystkich przeszkód dla skutecznej walki z pandemią COVID-19, w tym eksterytorialnych sankcji, które osłabiają zdolność systemów opieki zdrowotnej poszczególnych państw do walki z pandemią.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nie może być współpracy UE z białoruskimi władzami represjonującymi swoich obywateli

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pomimo pandemii Covid-19 rozpoczyna się czwarty „Tydzień Afryki” na rzecz nowego, zrównoważonego i równego partnerstwa UE-Afryka

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem plan inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, ale ostrzega, że nie ma drogi na skróty do demokracji i rządów prawa