Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wzywają Komisję i państwa członkowskie do włączenia krajów Bałkanów Zachodnich do działań podjętych w celu powstrzymania szerzenia się epidemii koronawirusa w Europie. UE powinna pozwolić im na przekierowanie niewydanych funduszy przedakcesyjnych (IPA) na walkę z kryzysem, związanym z epidemią koronawirusa, rozważyć uruchomienie marginesów środków z innych zewnętrznych instrumentów finansowych oraz pozwolić krajom Bałkanów Zachodnich na zakup sprzętu medycznego, takiego jak maseczki lub respiratory od państw członkowskich.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D odpowiedzialna za sprawy zagraniczne, Kati Piri, powiedziała:

- Jak wszędzie w Europie, liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w krajach Bałkanów Zachodnich stale rośnie. Tkwimy w tym razem. Wirus nie zna granic ani narodowości. Jeśli chcemy skutecznie walczyć z koronawirusem, nie możemy zapominać o krajach w środku Europy.

- Jako Socjaliści i Demokraci apelujemy do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o włączenie krajów Bałkanów Zachodnich do naszej wspólnej europejskiej reakcji oraz do środków, mających na celu zapobieganie i zwalczanie skutków epidemii.

Tonino Picula, koordynator Grupy S&D w Komisji Spraw Zagranicznych oraz sprawozdawca PE ds. rozszerzenia o kraje Bałkanów Zachodnich, powiedział:

- Nie wolno nam pozostawić krajów Bałkanów Zachodnich samych w walce z tym nadzwyczajnym kryzysem humanitarnym i gospodarczym, spowodowanym przez koronawirusa. Pierwszym dowodem solidarności byłoby udzielenie im pomocy w zapewnieniu, by ich systemy opieki zdrowotnej były lepiej przygotowane do powstrzymania szerzenia się oraz do leczenia choroby. Często są one niedofinansowane i brakuje im pracowników medycznych, którzy udali się na emigrację. Dlatego też Bałkany Zachodnie należy wyłączyć z nowego „systemu zezwoleń na wywóz sprzętu ochronnego” dla krajów trzecich oraz zezwolić im na zakup na unijnym rynku niezbędnego sprzętu medycznego, takiego jak maseczki.

- Konieczna jest także elastyczność funduszy przedakcesyjnych IPA w celu udostępnienia środków przeznaczonych na walkę z koronawirusem. Podobnie jak państwa członkowskie, kraje Bałkanów Zachodnich powinny mieć możliwość przekierowania niewydanych funduszy na zakup testów i ochronnego sprzętu medycznego lub podjęcia innych środków w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa.

- Pomimo obecnych nadzwyczajnych okoliczności, proces rozszerzenia powinien być kontynuowany w przyspieszonym tempie, wprowadzonym w tym roku dzięki zastosowaniu nowej metodologii rozszerzenia. Przyjmujemy z zadowoleniem „zielone światło”, udzielone w poniedziałek przez holenderski parlament i wzywamy UE do jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji z Albanią i Macedonią Północną.

Zaangażowani europosłowie

PICULA Tonino
PICULA Tonino
Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dzięki Globalnemu Wymiarowi Europy/ISWMR otwieramy nowy etap współpracy międzynarodowej UE
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Społeczność międzynarodowa nie może porzucić afgańskiego narodu, a w szczególności kobiet!