Podziel się:

W środku kryzysu, związanego z Covid-19 zasadnicze znaczenie ma to, aby podstawowe towary, takie jak żywność, leki lub materiały medyczne, nadal krążyły po Europie. Dlatego też UE musi zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy wszystkim przewoźnikom, łącznie z prawami pracowniczymi. Wszystkie sektory muszą wnieść swój wkład do walki z tym koronawirusem i oczekujemy, że UE podejmie wszelkie niezbędne środki, aby ułatwić nam naszą wspólną walkę.

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Transportu, Johan Danielsson powiedział:

- W tych trudnych czasach wszyscy musimy być wdzięczni pracownikom transportu, którzy umożliwili to, że nasze gospodarki i społeczeństwa nie stanęły. Możemy na nich polegać jako Europejczycy. Dlatego też jako socjaliści musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo.

- Konieczność szybkiego działania i reagowania w sytuacji kryzysowej wymaga od UE przezwyciężenia wszelkich możliwych problemów wynikających z unijnych przepisów. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej w sprawie tymczasowego zawieszenia przepisów UE dotyczących przydziału czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych. Przemysł lotniczy potrzebuje pomocy w wielu formach, a jest to tylko jedna z nich, ważna, aczkolwiek niewielka. Z drugiej strony nie możemy czynić odstępstw od naszych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska; dlatego też powinniśmy unikać lotów pustych samolotów. Dopilnujemy tego, aby Parlament Europejski jak najszybciej przyjął wniosek w tej sprawie.  

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za transport, Ismail Ertug powiedział:

- Wzywamy Komisję i państwa członkowskie, aby zrobiły wszystko, co możliwe, by wypracować zharmonizowane i wspólne podejście, w celu zapewnienia, by wszyscy obywatele UE mogli uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych towarów. Jest to czas, w którym europejska solidarność jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

- W tej kryzysowej sytuacji jedną z najważniejszych rzeczy jest utrzymanie obiegu podstawowych towarów, takich jak żywność i lekarstwa. Wszyscy musimy być bardzo wdzięczni za wspaniałą pracę, jaką wykonują pracownicy sektora transportowego, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też niezwykle ważne jest zapewnienie ciągłego stosowania norm pracy oraz utrzymanie możliwie jak najbardziej płynnego transgranicznego przepływu towarów. Dlatego też przyjmujemy z zadowoleniem wytyczne w tej sprawie, opublikowane w poniedziałek przez Komisję. Musimy również zapewnić kierowcom dostęp do potrzebnych im udogodnień podczas podróży. Przedsiębiorstwa muszą zapewnić wszystkim kierowcom środki ochrony, które będą najlepiej chroniły ich przed zakażeniem.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Strategia farmaceutyczna dla Europy, zaproponowana przez Komisję, to kolejny krok do zapewnienia dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową