Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim rozpoczęli dziś kampanię na rzecz sprawiedliwości podatkowej. Doszło do tego na tydzień przed przedstawieniem przez Komisję pakietu dotyczącego zwalczania oszustw podatkowych; we wrześniu rozpocznie swoje prace podkomisja Parlamentu Europejskiego ds. podatków, której skład zostanie ogłoszony w najbliższy piątek.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Sprawiedliwość podatkowa jest od wielu lat ważną kwestią dla Socjalistów i Demokratów. W oparciu o wykonaną przez nas pracę, z dumą ustanawiamy nową stałą podkomisję ds. podatków w Parlamencie Europejskim. Będzie ona naszym organem dochodzeniowym, który rzuci światło na podejrzane praktyki w postaci nadużyć podatkowych, a nasz zespół ekspertów opracuje innowacyjne rozwiązania na rzecz sprawiedliwości podatkowej.

- Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawiedliwości. Nadszedł czas, aby skończyć z trwającą obecnie konkurencję podatkową pomiędzy państwami członkowskimi, ponieważ podważa ona nasz ogólny interes, odbierając nam środki. Dlatego też dążymy do wprowadzenia minimalnej stawki podatkowej w wysokości 18% na poziomie całej UE. Również giganci cyfrowi, tacy jak Amazon, Google i Facebook, którzy obecnie nie płacą prawie żadnych podatków, powinni wreszcie mieć sprawiedliwy udział w obciążeniach podatkowych. Firmy muszą płacić podatki w miejscu, w którym osiągają zyski.

- Chodzi o przywrócenie równowagi w kwestii wysiłków, dokonywanych przez wszystkich w celu budowy lepszej przyszłości. UE mogłaby dzięki temu znaleźć nowe środki na opłacenie przejścia na bardziej zrównoważone i sprawiedliwe społeczeństwo, bez obciążania państw członkowskich. Tworzywa sztuczne i ropa naftowa zatruwają nasze powietrze, wodę i glebę, ale nie są opodatkowane tak, jak powinny. Wielcy truciciele środowiska powinni wnieść większy wkład w tę transformację, podczas gdy gospodarstwa domowe nie powinny być tym obciążone.

Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D odpowiedzialna za nową gospodarkę, która pracuje dla wszystkich, powiedziała:

- Nasz system podatkowy uległ załamaniu i musimy go naprawić. Afery LuxLeaks i Panama Papers ujawniły, w jaki sposób duże korporacje i bogate jednostki wykorzystują luki prawne, poszukują najniższych stawek podatkowych i ukrywają swoje pieniądze w podejrzanych „rajach podatkowych”. Dzięki zwalczaniu nadużyć podatkowych i przestępstw podatkowych w budżecie publicznym będzie więcej miliardów euro na opiekę nad naszymi dziećmi i osobami starszymi oraz na inwestycje w sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość. Pandemia COVID-19 sprawiła, że jeszcze pilniejszą kwestią stało się spełnienie postulatów naszych obywateli i zapewnienie sprawiedliwości podatkowej.

- Niedopuszczalne jest, aby duże firmy zarejestrowane w „rajach podatkowych” występowały obecnie o pomoc ze strony państwa. Bogaci nie mogą wykorzystywać pakietów ratunkowych do jeszcze większego wzbogacania się. Moim zdaniem, jeśli ktoś chce wsparcia dla podatników jako przedsiębiorca, musi w zamian zapewnić przejrzystość tych płatności w ramach sprawozdawczości z rozbiciem na poszczególne kraje, utrzymać pracowników na swojej liście płac i wnieść swój wkład do budżetu publicznego. Dlatego też wzywamy Komisję do zakazania firmom zarejestrowanym w „rajach podatkowych” otrzymywania pomocy ze strony państwa lub ulg podatkowych. Żadnych pieniędzy podatników dla oszustów podatkowych.

- Wzywamy do wprowadzenia progresywnego europejskiego podatku od majątku, szacowanego od wartości netto majątku 1% najbogatszych osób, aby pomóc w sfinansowaniu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. Sprawiedliwość wymaga, aby silniejsi dźwigali na swych ramionach większy ciężar.

Link do mapy drogowej można znaleźć tutaj.

Link do nowej strony internetowej Grupy S&D poświęconej kampanii na rzecz sprawiedliwości podatkowej można znaleźć tutaj.

 NASZE CELE

5 naszych priorytetów w zakresie #taxjustice:

 1. Wprowadzenie pakietu UE dotyczącego minimalnego skutecznego opodatkowania i przeniesienia praw do opodatkowania do kraju, w którym dana firma osiąga zyski;
 2. Wprowadzenie progresywnego pakietu podatków ekologicznych, który mógłby zapewnić wprowadzenie Nowego Zielonego Ładu i walczyć z rosnącymi nierównościami społeczno-gospodarczymi;
 3. Osiągnięcie wysokiego poziomu zaangażowania w kwestii przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną w niektórych kwestiach podatkowych w Radzie;
 4. Położenie kresu konkurencji podatkowej poprzez wprowadzenie pełnoprawnej, wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania od osób prawnych - jednolitego zestawu przepisów dla przedsiębiorstw transgranicznych w celu obliczania zysków podlegających opodatkowaniu w UE;
 5. Domaganie się bardziej sprawiedliwego opodatkowania dużych firm technologicznych oraz nowych metod opodatkowania, które będą nadążać za postępującą cyfryzacją gospodarki.
   

Dziesięć działań, do których realizacji wzywamy UE:

 1. Koordynacja ulg podatkowych i środków, mających na celu walkę z kryzysem, związanym z pandemią COVID-19;
 2. Kampania na rzecz poprawionej europejskiej czarnej listy „rajów podatkowych”, w tym własnych unijnych „rajów podatkowych”, wraz z sankcjami dla przedsiębiorstw i osób fizycznych;
 3. Zapewnienie systemu VAT odpornego na oszustwa podatkowe;
 4. Opracowanie europejskiego podatku od majątku netto w celu walki z nadmierną nierównością majątkową i zwalczania unikania płacenia podatków;
 5. Walka z podejrzanymi systemami podatkowymi poprzez definiowanie, przegląd i proponowanie przepisów w celu zapewnienia, by szkodliwe praktyki podatkowe zostały zniesione w całej Europie;
 6. Nakładanie kar na doradców podatkowych i instytucje finansowe, którzy pomagają firmom i osobom fizycznym w oszukiwaniu w celu uchylania się od zobowiązań podatkowych;
 7. Obrona prawdziwego podatku od transakcji finansowych (FTT), aby zniechęcić do nadmiernych spekulacji, aby sprawić, by rynki finansowe stały się bardziej stabilne oraz aby zapewnić, że wszyscy będą mieli sprawiedliwy udział w obciążeniach podatkowych;
 8. Powołanie unijnego organu podatkowego, który koordynowałby krajowe organy podatkowe w celu zwalczania transgranicznych przestępstw podatkowych;
 9. Nagradzanie dobrych praktyk podatkowych poprzez włączenie klauzul zapobiegających unikaniu płacenia podatków do wszystkich umów handlowych UE z krajami trzecimi;
 10. Zapewnienie poparcia UE dla utworzenia globalnego organu podatkowego, aby wspólnie walczyć z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem płacenia podatków oraz ograniczyć konkurencję podatkową. 

Powiązane dokumenty

Tax justice to foster post-pandemic recovery. An S&D Roadmap

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania
Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D o konflikcie interesów: „Premier Republiki Czeskiej, Babisz, podważa europejskie wartości i oszukuje europejskich podatników”
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Nie może być unijnych pieniędzy dla państw członkowskich, które nie przestrzegają praworządności
Komunikat prasowy
Eurodeputowani Grupy S&D wzywają do szybkiego wdrożenia unijnego planu odbudowy o silnym wymiarze społecznym