Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim apeluje do wszystkich eurodeputowanych o wsparcie mieszkańców Bułgarii, którzy od kilku miesięcy wychodzą na ulice, z uzasadnionymi żądaniami dotyczącymi zapewnienia niezależnego wymiaru sprawiedliwości, przejrzystości, praworządności i demokracji.

Eurodeputowani będą dzisiaj głosować nad rezolucją opisującą pogarszającą się sytuację w zakresie praworządności i praw podstawowych w Bułgarii oraz wzywającą do solidarności z żądaniami obywateli Bułgarii.

Juan Fernando López Aguilar, eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:

- Wolność prasy jest podstawowym składnikiem zdrowej demokracji. Trzeci rok z rzędu Bułgaria zajmuje 111. miejsce w światowym rankingu wolności prasy; jest to zdecydowanie najgorsze miejsce ze wszystkich krajów UE. W Bułgarii jesteśmy również świadkami niepokojącego braku rozliczalności w systemie sądowniczym, a bułgarski parlament wielokrotnie zaniedbuje swoją rolę w ramach mechanizmu kontroli i równowagi w stosunku do rządu, obarczonego zarzutami korupcji. Połączenie tych składników tworzy toksyczny koktajl, w wyniku którego zaufanie publiczne jest bardzo niskie, a ludzie regularnie wychodzą na ulice.

- Za pomocą tej rezolucji chcemy rzucić światło na pogarszającą się sytuację w zakresie praworządności i praw podstawowych w Bułgarii. Zabieramy głos w imieniu siedmiu milionów obywateli Bułgarii, tak jak w przypadku dziesięciu milionów obywateli Węgier i czterdziestu milionów polskich obywateli, ponieważ wszyscy jesteśmy obywatelami Europy. Robimy to dla mieszkańców Bułgarii, których wspieramy w walce o sprawiedliwość, rozliczalność i demokrację.

- Mamy szczerą nadzieję, że eurodeputowani z Europejskiej Partii Ludowej nie porzucą mieszkańców Bułgarii, ale przyłączą się do nas, wysyłając im mocne przesłanie, zapewniające ich o naszej solidarności i wsparciu.

Katarina Barley, sprawozdawczyni Grupy S&D ds. Bułgarii, powiedziała:

 - Od trzech miesięcy ludzie wychodzą na ulice Bułgarii. Ludziom nie podoba się korupcja, brak podziału władzy i brak wolności prasy w kraju. 80% Bułgarów uważa, że ​​w Bułgarii korupcja jest powszechna, a dziennikarze opisują coraz częstsze przypadki politycznej ingerencji w media. W bułgarskim systemie sądowniczym występują problemy systemowe, które zostały podkreślone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komisję Wenecką, takie jak możliwość działania prokuratora generalnego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

- Głosowanie to jest przesłaniem dla mieszkańców Bułgarii i społeczeństwa obywatelskiego: Popieramy wasze żądania. Komisja musi zrobić wszystko, co w jej mocy, korzystając ze wszystkich dostępnych jej narzędzi, aby zapewnić, że bułgarski rząd będzie przestrzegał podstawowych wartości europejskich. Mamy również przesłanie dla grupy EPL: Ponosicie polityczną odpowiedzialność za działanie, kiedy zagrożone są demokracja, praworządność i prawa podstawowe. Obudźcie się i zobaczcie, co robi bułgarski rząd kosztem swoich obywateli i kosztem wszystkich obywateli UE.

Zaangażowani europosłowie

BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się nowego paktu migracyjnego w oparciu o solidarność i debatę opartą na faktach

Komunikat prasowy

Nowa strategia na rzecz równości osób LGBTI+, to podstawowe narzędzie w walce z homofobią i rosnącą liczbą przestępstw z nienawiści w Europie