Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim pragnie, aby UE wykorzystała swój jednolity rynek z 450 milionami konsumentów do wyznaczenia globalnych standardów odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw oraz zapewnienia, by przedsiębiorstwa wiedziały, jaki jest wpływ ich działalności na środowisko, społeczeństwo i prawa człowieka.

 

Eurodeputowani z Komisji Prawnej głosowali dziś nad sprawozdaniem w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw, przygotowanym przez eurodeputowaną S&D, Larę Wolters.

 

Grupa S&D przewodziła wysiłkom, zmierzającym do tego, aby wysłać do Komisji mocny sygnał, żeby przedstawiła ambitne wnioski dotyczące jednolitego unijnego systemu odpowiedzialnego postępowania biznesu w całym łańcuchu dostaw.

 

Lara Wolters, eurodeputowana S&D i sprawozdawczyni ds. należytej staranności w Komisji Prawnej, powiedziała:

 

- W UE kupujemy ubrania, żywność i telefony ze świadomością, że ich użytkowanie jest bezpieczne, ale nie wiemy, czy zostały one wyprodukowane bez uszczerbku dla środowiska lub praw człowieka. Tylko jedna trzecia unijnych przedsiębiorstw przeprowadza kontrole w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw; jest więc rzeczą oczywistą, że normy nieobowiązkowe mają swoje ograniczenia.

 

- W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski apeluje o przyjęcie przepisów, które zapewnią przedsiębiorstwom wprowadzenie odpowiednich kontroli i procesów, aby uniknąć i złagodzić wszelkie negatywne skutki, jakie mają ich działania w całym łańcuchu dostaw. Dzięki temu sprawozdaniu chcemy, aby wszystkie państwa członkowskie wprowadziły przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej, które zapewnią odpowiedzialność przedsiębiorstw za wszelkie wyrządzone przez nie szkody. Grupa S&D zamierza również w dalszym ciągu wywierać presję, domagając się dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar w krajach trzecich; chcemy, aby przepisy dotyczące należytej staranności miały tam zastosowanie w przypadkach, w których szkodę wyrządza spółka zależna spółki matki z UE. Teraz jest właściwy czas, aby wyznaczyć złoty standard w zakresie prowadzenia biznesu. Każdy, kto chce prowadzić działalność na jednolitym rynku, musi przestrzegać przepisów; dotyczy to również przedsiębiorstw spoza UE.

 

Raphaël Glucksmann, eurodeputowany S&D i sprawozdawca ds. należytej staranności w Podkomisji Praw Człowieka, powiedział:

 

- Znajdujemy się teraz w decydującym momencie, w którym mamy szansę zmienić sposób, w jaki zorganizowany jest handel międzynarodowy; możemy także odzyskać kontrolę nad globalizacją poprzez narzucenie pryncypialnych zasad.

 

- Dzięki ambitnym przepisom dotyczącym należytej staranności w zakresie praw człowieka możemy ostatecznie położyć kres bezkarności i nieodpowiedzialności przedsiębiorstw, które czerpią zyski z pracy dzieci lub pracy przymusowej za pośrednictwem swoich zagranicznych dostawców. Musimy zapewnić, aby przedsiębiorstwa, których produkty są wytwarzane przez zmuszanych do niewolniczej pracy Ujgurów w Chinach, zostały pociągnięte do odpowiedzialności za przestępstwa, polegające na zarabianiu na tym pieniędzy.

 

- UE jest największym rynkiem konsumenckim na świecie, dlatego też jedyną drogą, aby tego dokonać, jest poziom europejski. Dlatego też cieszę się, że przyjęty dzisiaj tekst jest ambitny i postępowy. Jest to mocny sygnał dla Komisji Europejskiej, że Parlament nie zaakceptuje żadnej miękkiej, powierzchownej lub dobrowolnej wersji należytej staranności. Należyta staranność, o ile zostanie dobrze opracowana, starannie wdrożona i egzekwowana, będzie najlepszym narzędziem, które zapewni, że nie będziemy współwinni jakichkolwiek rażących naruszeń w dziedzinie praw człowieka, praw społecznych lub praw w zakresie ochrony środowiska.

 

Bernd Lange, eurodeputowany S&D i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, powiedział: 

 

- Kawa, którą pijemy, czy czekoladowe musli, które jemy rano, mogły pochodzić z owoców uprawianych na wylesionych obszarach i zbieranych przez dzieci zmuszane do pracy. Chcąc walczyć z pracą przymusową i pracą dzieci, a także z metodami produkcji, które zatruwają nasze gleby, wodę, którą pijemy i powietrze, którym oddychamy, pragniemy, aby przedsiębiorstwa wzięły na siebie odpowiedzialność również za warunki produkcji w krajach trzecich. Aby wdrożyć sprawiedliwe reguły w dziedzinie globalizacji, musimy zacząć od łańcuchów dostaw. Grupa S&D przewodzi w Parlamencie Europejskim dążeniom do tego, aby stworzyć dla przedsiębiorstw jasne zobowiązania dotyczące praw człowieka i ochrony środowiska. Chcemy przyjęcia skutecznych przepisów, obejmujących cały łańcuch dostaw, zapewniających przejrzystość i wykorzystujących dźwignię w postaci przyjętych umów handlowych i instrumentów handlowych. Nowe przepisy muszą zagwarantować, że towary wytworzone w ramach pracy przymusowej nie będą sprzedawane na rynku wewnętrznym, a warunki produkcji ulegną poprawie. Nasza odpowiedzialność nie kończy się na naszych granicach.

 

- Unijna polityka handlowa jest narzędziem kształtowania naszej wspólnej przyszłości. Dzięki naszemu sprawozdaniu w sprawie należytej staranności dążymy do wdrożenia postępowej polityki handlowej, która ochroni planetę i ludzi.  

Zaangażowani europosłowie

GLUCKSMANN Raphaël
GLUCKSMANN Raphaël
Członek
Francja
LANGE Bernd
LANGE Bernd
Członek
Niemcy
WOLTERS Lara
WOLTERS Lara
Członkini
Holandia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Zapewnienie zawieszenia broni oraz dostarczenie pomocy humanitarnej do Etiopii musi być obecnie priorytetem, aby walczyć z głodem w regionie Tigraj
Komunikat prasowy
Pięcioletnie zawieszenie broni w sporze handlowym Airbus-Boeing pokazuje, że stosunki UE-USA powracają na właściwą drogę wraz z postępową agendą