Podziel się:

W 2019 roku świat odnotował utratę 11,9 miliona hektarów powierzchni zadrzewionej, w tym 3,8 miliona hektarów (Belgii) pierwotnego lasu tropikalnego. Jest to wzrost o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W samej tylko brazylijskiej Amazonii wylesienie wzrosło w ubiegłym roku o 88% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie lasy i inne cenne ekosystemy oraz ich mieszkańcy są nie tylko zagrożeni przez doraźne pożary, ale grozi im także całkowite zniszczenie.

Grupa S&D, dzięki dzisiejszemu kluczowemu głosowaniu w Komisji Ochrony Środowiska, zamierza stworzyć ramy prawne w celu powstrzymania tego wylesiania, za które w pewnym stopniu ponoszą odpowiedzialność europejskie przedsiębiorstwa.

Sprawozdawczyni, eurodeputowana S&D Delara Burkhardt, powiedziała:

- Jako sprawozdawczyni ds. przedmiotowego sprawozdania z własnej inicjatywy cieszę się, że większość członków komisji ENVI głosowała dziś za naszymi wnioskami. To kolejny ważny krok w kierunku stworzenia ambitnych ram w celu powstrzymania i odwrócenia globalnego wylesiania, napędzanego przez UE.

- Dobrowolne środki zapobiegające globalnemu wylesianiu nie zdały egzaminu. Dlatego też wzywamy do wprowadzenia wiążących przepisów w zakresie należytej staranności dla firm, wprowadzających na europejski rynek produkty, które są potencjalnie ryzykowne dla lasów i innych wrażliwych ekosystemów. Powinny one sprawdzać na każdym etapie całego łańcucha wartości, czy ich produkty nie pochodzą z terenów zalesionych do określonej daty, na przykład do 2008 roku ani z obszarów leśnych, które od tego czasu ucierpiały w wyniku ich degradacji. Jeśli ich produkty pochodzić będą z tego rodzaju gruntów, będą one musiały podjąć odpowiednie działania, aby to zmienić.

- Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do sesji plenarnej. W tym miesiącu będziemy pracować nad zapewnieniem szerszego zakresu wniosku, tak aby nowe przepisy chroniły nie tylko lasy, ale także inne cenne ekosystemy oraz prawa człowieka. W dalszym ciągu będziemy opowiadać się za włączeniem odpowiedzialności cywilnej oraz należytej staranności, ponieważ odgrywają one ważną rolę w przyszłym rozporządzeniu UE w sprawie łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania.

Zaangażowani europosłowie

BURKHARDT Delara

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy pakiet Komisji Europejskiej zmierza w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowia, o co apelowaliśmy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność