Podziel się:

W świetle kluczowej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych w Madrycie (COP25) w dniach 2-13 grudnia Grupa S&D ciężko pracowała nad tym, aby Parlament Europejski ogłosił stan alarmu klimatycznego. Będzie to znaczący impuls dla UE i jej państw członkowskich do odegrania wiodącej roli w międzynarodowych negocjacjach dotyczących klimatu oraz do zademonstrowania, że ​​zjednoczyły się one w obliczu obecnej alarmującej sytuacji klimatycznej. Jest to szczególnie ważne po haniebnej decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu USA z porozumienia paryskiego.

Olbrzymia ogólnoświatowa mobilizacja z ostatnich miesięcy pokazała solidną i głęboką świadomość społeczeństwa, wielce zaniepokojonego alarmującą sytuacją klimatyczną, a także potrzebę przedstawienia konkretnych działań w celu odwrócenia tendencji do globalnego ocieplenia. Jako Socjaliści i Demokraci mówimy o tym bardzo głośno i przodujemy w tej bitwie; nie przestaniemy również walczyć z tymi wszystkimi, którzy na zewnątrz i w samym Parlamencie Europejskim negują tę alarmującą sytuację lub wolą chować głowę w piasek w ramach dziecinnych, politycznych gierek.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe Garcia Perez powiedziała:

- Walka z ociepleniem klimatu nie jest już opcją, ale obowiązkiem. Nie ma czasu do stracenia, ponieważ zagrożona jest nasza planeta. Naukowcy mówią nam, że jest to alarmująca sytuacja, ponieważ zmieniający się klimat ma negatywny wpływ nie tylko na różnorodność biologiczną, ale stał się on już również zagrożeniem dla ludzkości.

- Musimy podjąć natychmiastowe działania, jeśli chcemy skorygować ten trend i zahamować ekstremalne zjawiska pogodowe, pustynnienie, podnoszący się poziom mórz i oceanów oraz utratę różnorodności biologicznej. Wiemy, że są już miliony uchodźców klimatycznych i że biedni w największym stopniu cierpią w wyniku tej alarmującej sytuacji klimatycznej. Jeśli nie podejmiemy działań w tej kwestii, będziemy świadkami tego, że jeszcze więcej ludzi będzie walczyło o wodę i jedzenie.

- Mam nadzieję, że światowi przywódcy zebrani na konferencji COP25 w Madrycie w przyszłym tygodniu wysłuchają dzisiejszego apelu Parlamentu Europejskiego.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. Nowego Zielonego Ładu, Miriam Dalli powiedziała:

- Cieszymy się, że dzięki wytrwałej pracy ze strony Grupy S&D Parlament Europejski ogłosił stan alarmu klimatycznego.

- Globalne ocieplenie jest faktem i jest to sytuacja alarmująca. Topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz są faktem i jest to sytuacja alarmująca. Częste pożary, długie okresy suszy i coraz bardziej intensywne sztormy tropikalne to fakty i jest to alarmująca sytuacja klimatyczna.

- Dzięki tej rezolucji Parlament Europejski zajął czołowe miejsce w walce ze zmianami klimatu. Będzie to stanowić mocny przekaz dla europejskich i światowych liderów przed nadchodzącą konferencją COP25, aby zmusić ich do pilnego podjęcia konkretnych działań, niezbędnych do walki i powstrzymania tego zagrożenia, zanim będzie na to za późno.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności