Podziel się:

Eurodeputowani uzgodnili dziś inkluzywne, uczestniczące i oddolne podejście w kwestii Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Wzywamy wszystkie unijne instytucje do zaangażowania wszystkich obywateli w debatę na temat przyszłości Europy. W tym tygodniu Parlament Europejski przedstawił swoją wizję dotyczącą organizacji debat, które potrwają dwa lata i rozpoczną się w 70. rocznicę deklaracji Schumana w dniu 9 maja 2020 roku.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D powiedziała:

- Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest wyjątkową okazją, aby zapewnić, by UE była gotowa stawić czoła przyszłości. Nie jesteśmy tutaj po to, aby zbudować rynek, ale po to, aby zbudować wspólnotę. W zbyt dużym stopniu skupiliśmy się na aspektach ekonomicznych, a zaniedbaliśmy wymiar społeczny. UE ma na celu zapewnienie pokoju i poprawę życia ludzi. Socjaliści i Demokraci chcą, aby konferencja ta miała na celu rzeczywisty, inkluzywny dialog i by przyniosła ona konkretne wyniki. Każdy ma do niej coś do wniesienia i każdy powinien mieć możliwość zabrania głosu, bez względu na to, gdzie się znajduje. Mam nadzieję, że otworzy ona przestrzeń dla wzbogacenia debaty oraz znalezienia świeżych i innowacyjnych idei, które poprawią funkcjonowanie naszej Unii. 

Gabriele Bischoff, eurodeputowana S&D w grupie roboczej ds. Konferencji w sprawie przyszłości Europy, powiedziała:

- Pragniemy umieścić obywateli w centrum Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dlatego też promowaliśmy ideę agor obywatelskich jako organów reprezentujących nasze zróżnicowane europejskie społeczeństwo w celu nawiązania konstruktywnego dialogu z obywatelami w całej Europie. Grupa S&D naciskała również zdecydowanie na to, aby odbyły się oddzielne agory młodzieżowe, tak aby ludzie, o których przyszłości mówimy, odegrali w nich kluczową rolę. Dzięki oddolnemu podejściu i wiodącej roli Parlamentu Europejskiego możemy rozpocząć nowy sposób nawiązywania kontaktów z obywatelami w celu stworzenia bardziej demokratycznej Europy społecznej, dysponującej większymi zdolnościami do podejmowania działań. Jeśli odważymy się wyjść z naszej strefy komfortu, Konferencja w sprawie przyszłości Europy może okazać się konstruktywnym przedsięwzięciem. 

Domènec Ruiz Devesa, rzecznik Grupy S&D w Komisji Spraw Konstytucyjnych powiedział:

- Do Konferencji dojdzie dziesięć lat po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego w świecie, który uległ radykalnym zmianom. Nadszedł czas, aby przystąpić do budowy bardziej ambitnej unii politycznej, ale musimy to uczynić razem z obywatelami. W swoim oryginalnym formacie konferencja ta zaangażuje obywateli, zorganizowane społeczeństwo obywatelskie i różne zainteresowane strony na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. W ramach otwartego, publicznego forum, które powinno obejmować udział online, ludzie będą mogli prowadzić szeroko zakrojone dyskusje na każdy temat, od zatrudnienia lub kryzysu klimatycznego po prawa podstawowe lub demokrację w UE.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
RUIZ DEVESA Domènec

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania
BISCHOFF Gabriele

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Orzeczenie Trybunału przeciwko Volkswagenowi wskazuje na pilną potrzebę zbiorowego dochodzenia roszczeń w całej UE

Komunikat prasowy

Przestępcy napychają sobie kieszenie z powodu braku skutecznych unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komunikat prasowy

Presja czasu jest wyborem Wielkiej Brytanii, ale będziemy stać twardo na naszym stanowisku