Podziel się:

Kontratakujemy. Po tym, jak Komisja wycofała swój poprzedni wniosek dotyczący dyrektywy ramowej w 2014 roku i po 8 latach blokady w Radzie, Parlament Europejski przegłosował i zatwierdził rezolucję wzywającą do przyjęcia wreszcie ogólnounijnych ram prawnych dla ochrony gleb, takich, jakie istnieją w odniesieniu do ochrony powietrza lub wody.

Sprawozdawczyni niniejszej rezolucji i eurodeputowana Grupy S&D, Maria Arena, powiedziała:

- Nie możemy dłużej czekać na odpowiednią ochronę w UE naszych gleb, które stanowią jeden z najważniejszych elementów naszego środowiska, zapewniają żywność, oczyszczoną wodę i bioróżnorodność oraz odgrywają ważną rolę w regulacji klimatu. Musimy chronić gleby przed rosnącymi zagrożeniami, takimi jak erozja, pustynnienie i zanieczyszczenie, których przyczyną jest głównie działalność człowieka.

- W niniejszym sprawozdaniu wyraźnie stwierdzamy, że najwyższy czas, aby Komisja Europejska i państwa członkowskie zrozumiały, iż najlepszym sposobem ochrony naszych gleb jest przejście z fragmentarycznych środków krajowych na spójne i zharmonizowane europejskie podejście.

- Europejska ochrona gleb powinna obejmować wspólne definicje, kryteria i cele zapewniające zrównoważone użytkowanie gleby; chodzi o odkażanie gleby, ograniczenie uszczelniania gleby i odbudowę zdegradowanych gleb, co ma kluczowe znaczenie dla różnorodności biologicznej i regulacji klimatu. Powinniśmy również zyskać pewność, że UE nie przyczynia się do degradacji gleby w krajach trzecich.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, eurodeputowana Jytte Guteland, powiedziała:

- UE nie może już sobie więcej pozwolić na ignorowanie zrównoważonego podejścia do gospodarowania glebami. Indywidualne, fragmentaryczne i nieskoordynowane środki krajowe nie poradziły z tym sobie i nie będą w stanie sprostać ciągłej degradacji gleb w Europie.

- Europejski Zielony Ład uczynił ochronę gleby jednym ze swoich priorytetów, ponieważ bez skutecznej ochrony po prostu nie osiągniemy naszych celów; chodzi o dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, zahamowanie utraty różnorodności biologicznej i neutralność klimatyczną. Nie możemy sobie pozwolić na pominięcie w ramach naszego celu ekosystemu, który odpowiada za jedną czwartą naszej bioróżnorodności i który jest drugim co do wielkości pochłaniaczem dwutlenku węgla na Ziemi.

- Ochrona gleby to kwestia horyzontalna. Dlatego też musimy uwzględnić jej ochronę we wszystkich naszych politykach sektorowych. Polityka rolna od zbyt dawna sprzyja praktykom, które nie w pełni szanują równowagę naszych ekosystemów i cykle naturalne. Jeśli chcemy poważnie podejść do ochrony naszego zdrowia i środowiska, UE powinna być spójna i mieć skoordynowane podejście w kwestii zarządzania naszymi glebami, wodą, powietrzem, różnorodnością biologiczną i klimatem.

 

 

 

Zaangażowani europosłowie

GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynatorka
Szwecja
ARENA Marie
ARENA Marie
Członkini
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Rzecznik prasowy
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: 8. program działań w zakresie środowiska powinien ukierunkować UE na zrównoważoną gospodarkę dobrobytu i ochronę różnorodności biologicznej