Podziel się:

EPL po raz kolejny zademonstrowała dwulicową taktykę. Przy wsparciu ze strony skrajnej prawicy EPL zmieniła treść sprawozdania z inicjatywy własnej w sprawie poprawy efektywności rozwoju i skuteczności pomocy, zatwierdzonego dziś przez Parlament Europejski, oczywiście z zamiarem zakwestionowania wspólnego stanowiska PE podczas negocjacji w sprawie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), narzucając natychmiastową warunkowość w kwestii europejskiej pomocy dla krajów rozwijających się i uzależniając ją od zdolności do zarządzania przepływami migracyjnymi. To lekkomyślne posunięcie ma na celu zagrozić mandatowi PE w negocjacjach dotyczących ISWMR. Socjaliści i Demokraci nie pozwolą na to.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, eurodeputowany Udo Bullmann, powiedział:

- Chcemy powiedzieć to głośno i wyraźnie: kiepska próba, podjęta przez EPL, a poparta przez skrajną prawicę i część grupy Odnowić Europę, zmierzająca do wykorzystania ważnego sprawozdania w sprawie efektywności rozwoju i skuteczności pomocy w celu narzucenia warunkowości i uzależnienia pomocy rozwojowej od zarządzania migracją, jest po prostu haniebna i nie powiedzie się. Nie pozwolimy na to.

- Socjaliści i Demokraci będą walczyć w obronie kluczowej polityki UE w zakresie współpracy na rzecz rozwoju oraz mandatu Parlamentu Europejskiego w zakresie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR); wspieranie i wzmacnianie pozycji najsłabszych, edukacja i zdrowie nigdy nie mogą być podporządkowane budowie ogrodzeń oraz środkom zarządzania migracją. Ci, którzy myślą, że osiągną w ten sposób sukces, nie wiedzą nic o Globalnym Południu i o możliwościach wyjścia z naszego obecnego, skumulowanego kryzysu.

Sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), eurodeputowana Maria Arena, powiedziała:

- Europejska polityka rozwoju i sąsiedztwa nie może być podporządkowana zarządzaniu przepływami migracyjnymi z krajów rozwijających się i być przez nie warunkowana. Nie pozwolimy na to, aby EPL z pomocą swoich przyjaciół ze skrajnej prawicy zagroziła zakresowi i funkcjonowaniu jednej z najważniejszych i najskuteczniejszych polityk Unii Europejskiej w Komisji Spraw Zagranicznych.

- EPL nieodpowiedzialnie przejęła sprawozdanie w sprawie efektywności rozwoju i skuteczności pomocy, a jedynym jej celem było podważenie mandatu Parlamentu Europejskiego w sprawie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR), w którym jako wspólną „czerwoną linię” zaznaczyliśmy, że stanowczo odrzucimy zamiary Rady dotyczące powiązania środków na pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się z zarządzaniem migracją. Dla Grupy S&D jest to rzecz niedopuszczalna, zarówno ze względu na metodę, jak i na treść.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
ARENA Marie
ARENA Marie
Członek
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego